Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Harry Peter
dc.date.accessioned2015-03-05T08:52:53Z
dc.date.available2015-03-05T08:52:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAndreassen, H. P. (2014). Anvendt økologi. In T. Storaas & K. Langdal (Eds.), Ikkje berre ulv og bly - glimt frå forskninga på Evenstad (s. 15-34). Vallset: Oplandske Bokforlag.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-7518-223-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278459
dc.description.abstractAnvendt økologi oppstod som et eget fagområde da det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Applied Ecology ble etablert for 50 år siden. I starten fokuserte forskning innen anvendt økologi på økt jordbruksproduksjon, mens det i dag er stort fokus på hvordan mennesket påvirker økosystemet, reduserer biologisk mangfold og truer fremtidige økosystemtjenester. I dette kapittelet diskuterer jeg hva anvendt økologi er og hvordan denne forskningen har utviklet seg. Vi bruker anvendt økologi for å utvikle tiltak som gjør at vi kan fortsette å bruke de biologiske ressursene på en bærekraftig måte. De biologiske ressursene er: husdyr, vilt, fisk og andre vannlevende arter, kulturplanter, sopp, produkter fra ville planter (for eksempel bær) og fra skogen (for eksempel tømmer). Dette utgjør også råvarene for bioøkonomien. Vi definerer gjerne også naturbasert turisme og annen bruk av naturen til kulturelle aktiviteter som helse, sport og rekreasjon som en del av bioøkonomien. En bærekraftig utnyttelse av de biologiske ressursene krever en tverrfaglig tilnærming hvor økologer må jobbe sammen med økonomer, samfunnsvitere og sosiologer. Siden anvendt økologi gjerne skal føre til anvendbare resultater må vi også kunne kommunisere med allmenheten og beslutningstagere. Vår forståelse av anvendt økologi passer godt inn under satsingene på bioøkonomi i verden, hvor man ønsker å utvikle en grønn og bærekraftig økonomi basert på biologisk gjenvinnbare ressurser, og samtidig bevare det biologiske mangfoldet. Høgskolen i Hedmark har en satsing på anvendt økologi hvor målet er å utdanne innovative studenter som vil utvikle en forvaltning av naturen som spenner fra vern av biologisk mangfold til kommersialisering av biologiske ressurser på en måte som er bærekraftig også for kommende generasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherOplandske bokforlag ASnb_NO
dc.titleAnvendt økologinb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumber15-34nb_NO
dc.source.journalIkkje berre ulv og bly : glimt frå forskninga på Evenstadnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record