Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergan, Per Inge
dc.date.accessioned2015-05-18T07:16:44Z
dc.date.available2015-05-18T07:16:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283638
dc.description.abstractEntreprenørskap er et stort og viktig satsingsområdet i utdanningen både i Norge og i EU. Norge har som målsetting å bli et av de mest innovative land i verden. Det er et ambisiøst mål som krever en langsiktig strategi og solid planlegging innen både næringsliv, forskning og ikke minst utdanning på en måte som omfatter hele samfunnet. Denne oppgaven tar for seg entreprenørskap i utdanningen, og setter søkelys på den videregående skolen ved å undersøke et av de fag som gis som tilbud innen entreprenørskap. Regjeringen har laget en handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen (EiU), med konkret målsetting for entreprenørskapsutdanningen for både grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Regjeringens ambisjoner er at elevene skal utvikle både kunnskaper, holdninger og ferdigheter som ledd i denne opplæringen, og gjennom det utvikle og styrke sin kompetanse innen entreprenørskap. Denne oppgaven har satt søkelyset på faget entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (EBU1), et fag som gis som tilbud som valgfag på studiespesialisering og påbygg for yrkesfag i den videregående skolen. I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hvordan elevene skaffer seg kompetanse i faget entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Jeg har ved hjelp av en kvalitativ undersøkelse intervjuet tre fokusgrupper ved tre forskjellige videregående skoler med i alt 18 elever om hvordan denne kompetansetilnærmingen foregår i den videregående skolen i faget entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Undersøkelsen min avdekker flere funn som etter min mening kan være av interesse både for lærere som underviser i entreprenørskap, for skoleeiere og skolemyndigheter som skal legge strategi for entreprenørskap i utdanningen for de videregående skoler. Elevene ønsker seg gjennomgående mer teorigjennomgang i faget EBU1, slik at det gir rom for både teori og praksis i deres søken etter kompetanse i entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Deltagelsen i ungdomsbedrifter (UB) derimot, ser ut til å være en svært positiv erfaring for mange av elevene og er med å styrke deres kompetanse innen faget EBU1. Men samarbeid i UB- arbeidet er et så avgjørende moment, at skoleeiere i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE), kanskje bør se på om det er noe som kan gjøres for å unngå at elever faller utenfor eller ikke får til det viktige UB- samarbeidet som er så avgjørende i faget EBU1.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.titleEntreprenørskap i utdanningen: "Hvordan tilegner elever seg kompetanse i faget entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 i den videregående skolen?"nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel