Show simple item record

dc.contributor.authorGrue, Helle Nyaas
dc.date.accessioned2022-01-22T12:38:32Z
dc.date.available2022-01-22T12:38:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838784
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å belyse hvordan kroppsøvingslærere opplever implementeringen på vg1, og hvordan læreres tidligere erfaringer samt skolens organisering er med på å påvirke tolkninger og opplevelse av ny læreplan. Det teoretiske rammeverket for denne studien er basert på Gundems læreplanteori og Dewey sitt erfaringsbegrep, med sentrale begrep som læreplan, læreplanarbeid, implementeringsprosess og fagfornyelse. Dette er en kvalitativ studie. Ved bruk av seks- semistrukturerte intervjuer av kroppsøvingslærere har data blitt generert samt analysert i tråd med Braun og Clarke sin tematiske analysemetode. Kroppsøvingslærerne har ulike opplevelser knyttet til implementeringen av ny læreplan. Disse opplevelsene baseres på kollegiale og skolens påvirkninger, og lærernes tidligere erfaringer med gammel læreplan. Lærerne rapporterer at de har hatt ulike opplevelse fra læreplanarbeidet. For eksempel har alle opplevd prosessen positivt, men noen har hatt mindre positive opplevelser med deler av prosessen. Lærerne har innspill på hvordan prosessen kunne blitt utført for en bedre opplevelse, i og med at det er individuelt hvilke fremgangsmåter de foretrekker. For eksempel ønsker lærerne en annerledes struktur, hvor de starter læreplanarbeidet individuelt, videre i kollegiale grupper, deretter tverrfagligarbeid på skolen. Det diskuteres hvordan kroppsøvingslærernes erfaringer kan påvirke hverandre og hvordan de i diskusjoner kommer frem til en felles forståelse av den nye læreplanen. Samtidig framhever lærerne det å utvikle en lokal læreplan som noe av det viktigste og mest meningsfulle i arbeidet med den nye læreplanen. Nøkkelord: Implementering, opplevelse, fagfornyelse, ny læreplan, læreplanarbeid, lokalt læreplanarbeid, kroppsøvingslærere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkroppsøvingslæreren_US
dc.subjectimplementeringen_US
dc.subjectlæreplaneren_US
dc.titleKroppsøvingslæreres opplevelse av implementeringen av ny læreplan - En kvalitativ studie om kroppsøvingslæreres opplevelse av implementering av ny læreplan i videregående skoleen_US
dc.title.alternativeThe physical education teachers’ experience of the implementation of a new curriculum - A qualitative study of physical education teachers’ experience of implementating a new curriculum in upper secondary schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.source.articlenumber80en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record