• Hvordan kan KappAhl bruke sosiale medier til relasjonsbygging? 

      Svalsrød-Guttormsen, Ida (Bachelor thesis, 2017)
      Teamet i denne Bacheloroppgaven er hvordan sosiale medier kan brukes til relasjonsbygging. Ved å se på hvordan KappAhl i dag bruker sosiale medier, og hva pensumlitteraturen og vitenskapelige artikler forklarer om fenomenet, ...