• Kundeatferd og prosessflyt på Oslo S 

      Stubberud, Øyvind (Bachelor thesis, 2016)
      Hensikt - Målet med dette studiet har vært å undersøke kundeatferd gjennom NSB sin tjenesteprosess, her alle kontaktpunktene de møter fra billettbestilling til ombordomstiging på toget. Det er grunn til å tro at kundeatferd ...