• Hva slags lederstil benytter prosjektledere seg av? 

      Hoberg, Line; Bertelsen, Ruth Line Berg (Bachelor thesis, 2015)
      Denne undersøkelsen tar sikte på å finne hvilken lederstil ledere benytter seg av i en prosjektorganisasjon. Vi har valgt å fokusere på teori om relasjonsorientert- og oppgaveorientert lederstil. I tillegg har vi fokusert ...