Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRolandsen, Sigbjørn
dc.date.accessioned2015-06-24T09:03:55Z
dc.date.available2015-06-24T09:03:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285569
dc.description.abstractUtfordringene for en vellykket foryngelse er mange, og kan variere mye mellom områder og år. Gransnutebillen (Hylobius abietis) er en kjent skadegjører, og klimatiske faktorer som nedbør, temperatur og vind kan føre til mye skader og avgang i plantefelt av gran (Picea abies). Målet med denne oppgaven er å se hvilken skade som har størst betydning for avgang av gran i plantefelt, og hvilke områder som er mest utsatt for skader. Det er viktig å ha kjennskap til utfordringene for en vellykket foryngelse, og hvilke områder som er utsatt for å kunne redusere og hindre skader i framtiden. I denne oppgaven har jeg registrert skader på granplanter i syv kommuner i Nord-Trøndelag, fordelt på 50 plantefelt. Plantefeltene ble fordelt på kommunene og ulike høydeklasser, for å se om skadeomfanget har en sammenheng med avstand til kyst og meter over havet. Kommunene som inngikk i studien var Fosnes, Nærøy, Namsos, Høylandet, Overhalla, Grong og Lierne, og er rangert etter avstand til kyst. Studieområdet strekker seg vest – øst i nordlige delen av Nord-Trøndelag, og gir en oversikt over hvordan skader fordeler seg i kyst og innlands områder. Resultatene av studien viser at klimatiske vinterskader hadde størst betydning for overlevelse og avgang i plantefelt av gran, sesongen 2013/2014. Det var kyststrøkene som hadde mest skader, og Fosnes og Nærøy var områdene som var hardest rammet. I Fosnes kommune var 50 % av de registrerte plantene døde på grunn av klimatiske faktorer. Det var en sammenheng med skadeomfang og avstand til kyst, samtidig som plantefelt mellom 0-149 moh. var mest utsatt. Skadene avtok med økende avstand til kysten, og meter over havet. Det store skadeomfanget i kystnære og lavereliggende områder, viser at det er viktig med oppfølging av plantefeltene. Spesielt i snøfattige vintre er det fare for stor avgang, noe som gjør det nødvendig med tilsyn og suppleringsplanting ved behov.nb_NO
dc.description.abstractThere are many challenges to a successful regeneration of Norway spruce (Picea abies), and how big the challenges are, could vary between year and area. The pine weevil (Hylobius abietis), and climatic factors as precipitation, temperature and wind could cause a lot of damage in regeneration of Norway spruce. The goal with this task is to look at which injury have the most significant impact on survivals in planting fields, and which area are most exposed for injuries. It is important to have knowledge about the main challenges to a successful regeneration, and areas exposed for injuries, to prevent injuries in the future. In this study I have examined injuries on young spruce plants in seven municipalities, and fifty random regeneration fields. The regeneration fields are distributed into different height classes and municipalities rated after distance to coast, to look after context between injuries and distance to coast, or height classes. The study areas include municipalities of Fosnes, Nærøy, Namsos, Høylandet, Overhalla, Grong and Lierne, and are rated after distance to coast. The study area extends from west to east in county of Nord-Trøndelag, in middle part of Norway. The area creates an overview over distribution of damage from coast to inland areas. The result shows that the most significant injuries on spruce plants in 2013/2014, was created by climatic factors. The areas approaches the coast have most damages, and especially areas in Fosnes and Nærøy. In Fosnes were 50 % of the registered spruce plants dead because of climatic factors. Distance to coast have a significant impact on how big the damage was, but also the areas between 0-149 above the sea level have a lot of damage. The injuries decreased with increased distance to coast, and meters above sea level. The damages in regeneration fields of Norway spruce in areas near the coast, and areas low above the sea level shows that it is important to follow up the planting fields after a winter without snow. Plant fields could need supplementation, and it is important that the landowner know about the damages as soon as possible.
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleSkader på granforyngelse, Nord-Trøndelagnb_NO
dc.title.alternativeDamages on spruce-regeneration, Nord-Trøndelagnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber48 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel