Show simple item record

dc.contributor.authorMelum, Knut Jacobsen
dc.date.accessioned2015-06-24T09:04:05Z
dc.date.available2015-06-24T09:04:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285571
dc.description.abstractGlobale klimaendringer er en av vår tids største miljøutfordringer. Global oppvarming i form av økt karbondioksidinnhold (CO2) i atmosfæren fører blant annet til økt gjennomsnittstemperatur på jorda og økt havnivå, som vil gi store konsekvenser over hele verden. Norge har etter regjeringens nye klimamelding av februar 2015 påtatt seg et 40 % utslippsreduksjon av klimagasser innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990. I denne meldingen beskrives skog som et av de viktigste virkemidlene for å nå dette målet. Regulering av omløpstiden er en effektiv måte å forvalte skogens karbonbudsjett på. Selv om signalene fra regjeringen er positive til økt utnyttelse av skogressursen, er forpliktelsene til utslippsreduksjoner svært kraftige på kort sikt. Skogeierne skal ikke ta for gitt at det ikke kan bli innført konkrete klimatiltak også i skogbruket, og et av dem kan være å forlenge omløpstiden. I denne oppgaven ble konsekvensene av å la skogen stå over økonomisk hogstmodenhet i den hensikt å binde karbon undersøkt. Det er utført økonomiske beregninger rundt rånetto, total karbonbinding og sammenlignet kostnaden ved forlenget omløpstid med et økonomisk optimalt bestand gjennom grunn- og venteverdiberegninger. Resultatene viser at både volum pr. dekar, karbonmengde bundet i skogen ved hogsttidspunkt og ved langtidslagring i materialer økte med økende omløpstid. Den årlige tonnprisen for å lagre karbon i bestandet ved å utsette hogst ble redusert med økt omløpstid, sett bort i fra bestandet som står på kalkholdig, tørkesvak mark. Det var mer økonomisk kostnadseffektivt å binde karbon i alternativet med 20 års forlenget omløpstid i forhold til alternativene med kortere omløpstid.nb_NO
dc.description.abstractGlobal climate change is one of the greatest environmental challenges of our time. Global warming in terms of altered carbon dioxide (CO2) levels in the atmosphere leads to an increase in the mean temperature on earth and an increased sea level that could in turn lead to severe consequences all over the world. In a new report, the Norwegian government states that they have undertaken the task of reducing net emissions of greenhouse gases by 40 % by 2030, compared to 1990 levels. In this report forestry is claimed to be one of the most important instruments to reach this goal. Regulating the rotation length is an effective way to manage a forest' carbon budget. Even though the signals from the government are positive to an increased utilization of the forest resource, the commitment to the reduction levels is so ambitious that forest owners should not take for granted that measures to sequestrate carbon dioxide in forests not will be taken. One such measure could be to increase the rotation length of forest stands. In this paper I have examined the consequences of increasing the rotation length as a function of sequestrating carbon dioxide. I have done economical calculations on net income, total carbon sequestration and the cost of increased rotation length by comparing an economically optimal stand with different durations of increased rotation length. I found that both volume pr decare, carbon level sequestrated in the stand and in materials made from the saw timber increased by increasing rotation length. The yearly tonnage cost of sequestrating carbon by delaying the harvest time was reduced by increased rotation length. The only exception was the stand with increased rotation length and limestone ground, that had the highest yearly tonnage cost. It was more cost-effective to sequestrate carbon in the stand with increased rotation age of 20 years, than the alternatives with shorter rotation length.
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleKonsekvenser av forlenget omløpstid som klimatiltaknb_NO
dc.title.alternativeConsequenses of increased rotation length as climate change mitigationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber26 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record