Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHereid, Silje Wold
dc.date.accessioned2015-06-24T09:13:51Z
dc.date.available2015-06-24T09:13:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285581
dc.description.abstractFuglers levevilkår kan endres gjennom habitatsfragmentering og tap av habitat. Fragmentering kan føre til et landskap av små og ofte isolerte flekker av skog og buskvegetasjon. Landskap fragmentert av jordbruksområder kan gi økt risiko for predasjon og det kan være vanskeligere å forflytte seg i et jordbrukslandskap eller områder med bebyggelse, enn i et kontinuerlig skoglandskap. Kunnskap om antall fugl og tilstanden på individer i forhold til habitat er viktig for å kunne forutse effekter når det skjer habitatsforandringer. Denne studien presenterer kroppsvekt og fat score på juvenile rødstrupe i to forskjellige habitater; fragmentert jordbruksområde med bebyggelse (‘Campus’), og sammenhengende skogsområder (‘Skog’) i Hedmark fylke, Stor-Elvdal kommune. Data ble samlet inn sommeren 2013 og 2014. Det var forventet at ‘Campus’ skulle ha høyere vekt og fat score på grunn av senere datainnsamling. Gjennomsnittlig vekt var lik i begge områder og fat score var signifikant lavere på ‘Campus’. Resultatene må tolkes innenfor begrensningene til studien hvor utfordringer i metoden gjorde det mer komplisert å tolke resultatet. Dette fører til følgende konklusjoner; Det kan tyde på at predasjonsrisiko ved ‘Campus’ er større enn i ‘Skog’ som vises på mengden fett fuglene kan lagre på kroppen. Betydningen av skjul ved antall trær og avstand mellom trær kan også påvirke muligheten for å lagre fett. Områdets egenskaper er viktige å vurdere ved forvaltning av habitater, hvor type områdebruk, antall fragmenter og grad av isolering vil kunne påvirke habitatets kvalitet med tanke på predasjonsrisiko, forflytning mellom fragmenter, og tilgang på næring og skjul.nb_NO
dc.description.abstractFragmented landscapes and loss of habitat can affect birds greatly. Fragmentation over large areas could lead to possibly small and isolated patches of woods and shrubs. Movement through forest is considered easier than moving through agricultural and urban areas, and may reduce the risk of predation. To predict the effects of landscape changes, it is important to know the state and amount of birds in different habitats. This study examines the body weight and fat score in juvenile European robins in two separate habitats; fragmented agricultural area with settlements (‘Campus’), and continuous forest (‘Skog’) in the municipality of Stor-Elvdal, Hedmark County. Fieldwork was conducted in the summer of 2013 and 2014. Because of bias towards late registrations, it was expected to see higher weights and fat score at the ‘Campus’ area. Results show that mean weight were the same in both areas and fat score were significantly lower at ‘Campus’. The results need to be considered within the limitations of this study. It has led to the following conclusions; increased predation risk is considered a main reason for the small amount of fat on the ‘Campus’ robins. The amount of cover and distance between trees could also affect the possibility to store larger amounts of fat. When managing, properties of the area need to be considered. Differences in land use, number of fragments and degree of isolation could affect the quality of the habitat regarding predation risk, movement between fragments, and food and cover availability.
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleKroppsvekt og fat score hos juvenile rødstrupe (Erithacus rubecula) i to forskjellige habitater; fragmentert jordbruksområde med bebyggelse, og sammenhengende skogsområdernb_NO
dc.title.alternativeBody weight and fat score in juvenile European robins (Erithacus rubecula) in two separate habitats; fragmented agricultural area with human settlements, and continuous forestnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel