Show simple item record

dc.contributor.authorKornberg, Gaute M.
dc.contributor.authorHaugen, Tonje B.
dc.date.accessioned2015-06-26T08:38:37Z
dc.date.available2015-06-26T08:38:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285768
dc.descriptionBacheloroppgave i Serviceledelse og markedsføring og Ledelse- og organisasjonsutvikling.nb_NO
dc.description.abstractOppgaven har undersøkt problemstillingen hvordan ansatte opplever at kommunikasjonskanaler påvirker relasjonen mellom dem og sin leder. Kanalene som har vært undersøkt er sosiale medier, elektronisk kommunikasjonsverktøy og ansikt-til-ansikt kommunikasjon. Datagrunnlaget ble samlet inn ved bruk av kvalitativt intervju fra informanter som jobbet i en kommuneadministrasjon i Norge. Informantene ble valgt ved bruk av kriterieutvelgelse. Dataene ble analysert ved bruk av fenomenologisk tilnærming med fokus på meningsinnhold hvor informantenes meninger og erfaringer var relevante for å besvare problemstillingen. De ansatte har i denne oppgaven forklart og beskrevet at alle kommunikasjonskanalene som har vært testet har en påvirkning på deres relasjonen mellom leder og ansatte. Basert på vår analyse har vi funnet at relasjonen mellom de ansatte og leder påvirker deres valg av kommunikasjonskanaler. Vi fant at de ansatte opplevde at tillit var avgjørende for å opprettholde en god relasjon.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis examined how the employees experience communication channels and how it affect the relationship between them and their leader. The studied channels was social media, electronic communication tools and face-to-face communication. The data were collected using a qualitative interview from employees who work in a local government administration in Norway. Informants were selected using criteria selection. Interview data was analysed using a phenomenological approach with a focus on meaning. The employees have in this thesis explained and described that all communication channels that have been tested have an impact on their relationship between the manager and employee. Based on the analysis we found that the relationship between employees and executive influence their choice of communication channels. In this survey employee believed that trust is essential to maintain a good relationship.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkommunikasjonskanalernb_NO
dc.subjectledernb_NO
dc.subjectansattnb_NO
dc.titleHvordan kommunikasjonskanaler påvirker relasjonen mellom leder og ansatt : En nærmere titt på sosiale medier, elektroniske kommunikasjonsverktøy og ansikt-til-ansikt.nb_NO
dc.title.alternativeHow communication channels affects the relationship between the manager and the employee: A closer look at social media, electronic communication tools and face-to-face.en
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record