Show simple item record

dc.contributor.authorBrennodden, Hanne
dc.contributor.authorRønningen, Anniken Kolstad
dc.date.accessioned2015-07-17T08:07:23Z
dc.date.available2015-07-17T08:07:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293310
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvilken påvirkning daglige ledere i dagligvarebransjen har på sine ansatte, og studere hvilke endringer i og rundt organisasjonen som kan ha hatt effekt på lederens påvirkning på sine ansatte. Ut fra dette formålet har vi formulert følgende problemstilling: «På hvilken måte kan endringer i oppgaver og forventninger påvirke lederens rolle ovenfor sine medarbeidere i dagligvarebransjen?» Endringene vi har valgt å fokusere på er endringer i forventninger fra kundene og omgivelsene, forventninger fra kjeden og endringer i arbeidsoppgaver og rutiner. Vi har brukt kvalitativ metode, og intervjuet ni ulike informanter, deriblant tre daglige ledere og to medarbeidere pr. leder hos tre ulike aktører i markedet. Hovedfokuset i undersøkelsen var lederintervjuene, men medarbeiderintervjuene var med på å gi mer utfyllende og fyldige beskrivelser. Funnene fra undersøkelsen ble drøftet ut mot utvalgt teori og en rapport om Dagligvarehandelen fra 2013, som inneholder tall og fakta rundt utviklingen til i norsk dagligvarebransje. Vi har valgt ut Hersey og Blanchards situasjonsbestemte ledelsesteori, Herzbergs motivasjons- og hygieneteori, LMX-teorien og Bells teori om postindustrielt samfunn. Disse teoriene belyser ulike deler av problemstillingen og har samlet sett kunne gitt empirien faglig forankring. Ut fra funnene vi har gjort tyder mye på at det har skjedd enkelte endringer i og rundt organisasjonen som påvirker hvilken rolle lederen har ovenfor sine ansatte.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to study what impact the general managers in the grocery industry have on their employees, and study what changes in the internal and external environment of the organization that may have had an effect on the managers influence on their employees. Based on this purpose, our statement that identifies the phenomenon to be studied is: «In what way can changes in work tasks and expectations affect the managers role above its employees in the grocery industry?» We want to focus on the changes in the expectations from customers and the surroundings, expectations from the retailer and changes in the work tasks and routines. We have used the qualitative method and interviewed nine different informers; three general managers and two employees per leader at three different operators in the market. The main focus was the leader interviews, but employee interviews helped us to provide more information and details in our research. The results from our interviews are discussed with selected theory and a report of the grocery industry from 2013, which contains facts and statistics about the development of the Norwegian grocery industry. We have selected Hersey and Blanchard's Situational Leadership Theory, Herzberg's motivation- hygiene Theory, LMX- theory and Bells Theory of Post-Industrial Society. These theories shed light on different parts of the research question and together they create a good academic foundation. Based on the results from our interviews, it seems as if there have been some changes in the internal and external environment of the organization that can have an affect on the manager’s role above its employees.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdagligvarebransjennb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titlePå hvilken måte kan endringer i oppgaver og forventninger påvirke lederens rolle ovenfor sine medarbeidere i dagligvarebransjen?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record