Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSunberg, Rusten, Margrete
dc.date.accessioned2022-09-20T16:10:38Z
dc.date.available2022-09-20T16:10:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:112394756:68596067
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019308
dc.description.abstractBakgrunn: Antall innvandrere i Norge er tredoblet siden 2000, selv om veksten har avtatt noe de siste årene. Ved inngangen til 2021, er 18.9 % av befolkningen innvandrere, og norskfødte med innvandrerbakgrunn. Mange bor i de store byene, men flere er også bosatt ute i distriktene. Denne mastergraden retter fokuset mot jenter med minoritetsbakgrunn og betydningen av å være med på fritidsaktiviteter i en liten fjellbygg midt i Norge. Mål: Mastergraden har som mål å få en bedre forståelse av betydningen av å være med på en fritidsaktivitet, og om det kan bidra til inkludering, og skaffe venner i et lite lokalsamfunn. Metode: Undersøkelsen har en kvalitativ forskningstilnærming. Det er gjennomført intervjuer med fem jenter som alle har minoritetsbakgrunn og deltar eller, har deltatt i en fritidsaktivitet. De er alle bosatt i samme geografiske område. De er mellom 16 og 19 år Resultat og konklusjon: Det ble på bakgrunn av analysen av datamaterialet ble det utviklet tre hovedtemaer, med fem undertemaer. De ulike temaene ser ut til å foregå i et samspill med hverandre. Studien indikerer at fritidsaktiviteter har stor betydning og at de gjennom disse aktivitetene skaffer venner og lærer språket og kulturen bedre. Samtidig er det ulike faktorer som påvirker deres valg av aktiviteter. Å kjenne tilhørighet i en gruppe sammen med andre minoritetsjenter, kan framstå som det viktigste. Lavterskel tilbudet prosjektet «sammen om rett aktivitet» tyder på å være en viktig faktor for å rekruttere jenter med minoritetsbakgrunn til å delta i en fritidsaktivitet.
dc.description.abstractBackground: The number om immigrants has increased since 2000, even though there has been some decrease last years. In the start of 2021 18, 9 % of the population immigrants or born I Norway with immigrant parents. Even thought mostly of the immigrants live in the cites, several lives in the rural areas. This master thesis aim the focus towards minority girls and in what way leisure activities has meaning in a small town in Norway Aim: This master thesis aims to investigate, and gain a better understanding in what way leisure activities might contribute to inclusion and make friends in a small town in Norway Methods: This study has a quality research approach. Interviews were conducted with five minority girls, whom all participated in a leisure activity. They do all live in the same geographically area. They are between 16 and 19 years old Result and conclusion: Three topics were developed based on the data material. The various topics seem to have an interaction, and the study indicates that leisure activities has a great meaning to minority girls, and they learned the language, culture and made friends. A number of different issues affect there choice of leisure activities. Being in a group with other minority girls seems to be most important. The project “ The right to play for everyone” seems to be an important factor to recruit minority girls to participate in leisure activities.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEn kvalitativ studie av betydningen for deltagelse i fritidsaktiviteter, for jenter med minoritetsbakgrunn, bosatt i en fjellbygd midt i landet.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record