Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorKarlengen, Sara
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:30Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111516738:51442234
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019353
dc.description.abstractBærekraft er aktuelt som aldri før, og vi ser et stadig økende ønske i befolkningen om å leve mer bærekraftig. Skal bedriftene henge med i tiden og være med i kampen om kundene er de nødt til å tilpasse seg dette grønne skiftet. Denne masteroppgaven har som mål å se hvordan de tre bedriftene IKEA Norge, McDonald’s Norge og Q-Meieriene kommuniserer temaet bærekraft på de sosiale medieplattformene Facebook og Instagram. De tre bedriftene er valgt ut på bakgrunn av at de alle er tre store bedrifter med til sammen flere tusen ansatte, en enorm kundebase og stor årlig omsetning. Dette gjør at bedriftene har et stort samfunnsansvar med tanke på klimafotavtrykket de etterlater seg, og likeså stor påvirkningskraft. I oppgaven vil jeg analysere bedriftenes tilstedeværelse på sosiale medier ved å ta i bruk multimodalitetsteori og analyseverktøy, samt se på kommunikasjonen fra et markedskommunikativt perspektiv. Jeg vil undersøke om bedriftene har noen særtrekk ved sin grønne kommunikasjon og se hvilke tendenser som går igjen på tvers av de tre bedriftene.
dc.description.abstractSustainability is relevant like never before, and we are seeing an ever-increasing desire in the population to live more environmentally friendly. If companies are to keep up with the development in the society and win the customers, they will have to adapt to this green shift. This master's thesis aims to see how the three companies IKEA Norge, McDonald's Norge and Q-Meieriene communicate sustainability on the social media platforms Facebook and Instagram. The three companies have been selected on the basis that they are all three large companies with a total of several thousand employees, a huge customer base and large annual turnover. This means that companies have a great social responsibility in terms of the climate footprint they leave behind, and equally great influence. In the thesis I will analyze the companies' presence on social media by using multimodality theory and analysis, as well as look at communication from a marketing communication perspective. I want to investigate whether the companies have any special characteristics in their green communication and see what tendencies are repeated across the three companies. 
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleMiljøtiltak og bærekraftsmål: bedrifters grønne kommunikasjon på sosiale medier.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record