Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHolmbakken, Gunn
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:30Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111516738:64819613
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019354
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i Digital kommunikasjon og kultur ved Høgskolen i Innlandet, er et resultat av en kvalitativ forskningsundersøkelse foretatt i perioden høsten 2021 og våren 2022. Temaet for undersøkelsen er den digitale status i den norske skolen ut ifra et sosiokulturelt lærerperspektiv. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge hvordan lærere i den videregående skolen i Norge tenker at de legger til rette for utviklingen av elevenes digitale leseferdigheter. Undersøkelsen bestod av semi-strukturerte dybdeintervjuer med åtte lærere fordelt på fem forskjellige skoler i Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune. Alle lærerne underviser, i tillegg til andre fag, i samfunnskunnskap. Læreplan i samfunnskunnskap i det nye læreplanverket Fagfornyelsens (lk20) grunnleggende digitale ferdigheter benyttes som utgangspunkt for intervjuene. Temaene som informantene snakket om var blant annet digitale leseferdigheter, digitale læringsressurser, Teams-undervisning under Covid-19-pandemien og egne erfaringer angående generelle utfordringer når det kommer til digital praksis i klasserommet når man underviser elever i den videregående skolen.
dc.description.abstractThis master thesis on Digital communication and culture at Inland Norway University of Applied Sciences (INN University), is the result of a qualitative research project carried out during autumn 2021 and spring 2022. The main theme for this study was to scrutinize the digital status in Norwegian high schools from a sociocultural, teacher perspective. The purpose for the research project was to investigate how Norwegian teachers think about their own practice, and how they facilitate for the development of the students` digital literacy in high school. The method for this study was a qualitative research design with the use of in-depth, semi-structured interviews with eight teachers from five different high schools in Innlandet County Municipality and Viken County Municipality. The teachers are teaching social science together with a variation of other subjects. The curriculum of social science taken from Fagfornyelsen (lk20), and this research project focuses on this specific curriculum’s basic digital skills. Some of the themes from the conversations with the teachers are digital literacy, digital teaching/learning resources, the digital classroom on Teams during the Covid-19-pandemic, and the teachers’ own experiences and practice concerning the challenges of using digital tools when educating high school students.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHvordan lærere tilrettelegger for utvikling av elevers digitale leseferdigheter i den videregående skolen. Åtte læreres syn på egen digital undervisningspraksis
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record