Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorGhodrati, Zahra
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:36Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111516738:70031414
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019359
dc.description.abstractInstagram er en populær plattform for deling av visuelt innhold. Instagram-brukere deler innhold om ulike emner som dagligliv, mat, deres interesser og ferieturer. Brukere følger vanligvis estetiske normer som er definert av Instagram-brukere i fellesskap som kan referere til som Instagramisme. Brukernes praksis og aktiviteter på sosiale medier, inkludert Instagram, endres konstant og raskt, og derfor er det et konstant behov for forskning på dette feltet. Denne oppgaven undersøker turistbilder publisert fra tre spesifikke turistmål på Vestlandet av brukere på den sosiale medieplattformen Instagram. Denne masteroppgaven hjelper oss å forstå hvordan turistbilder fra Vestlandet som deles på Instagram påvirker andre Instagram-brukeres praksis og også hvorfor. Denne forskningen er basert på en kvalitativ innholdsanalysemetode og gjenomføres ved å gjøre en semiotisk analyse av 120 turistbilder på Instagram. Analysen er basert på Barthes sin semiotikkteori og dobbeltbegrepet studium og punctum. Nøkkelfunnene i denne forskningen er at elementer av virale bilder gradvis kommer inn i kommunikasjonsspråket som praktiseres i UGC knyttet til disse steder. Dessuten skaper brukere som besøker området en lignende presentasjon av stedet og seg selv slik dette forventes av dem, og dette hjelper dem med å få og opprettholde sosial og kulturell kapital. Videre fremhever brukerne sin norske identitet i disse bildene.
dc.description.abstractInstagram is a popular platform for sharing visual content. Instagram users share content about various topics such as daily life, food, their interests, and their vacation. Users usually follow aesthetic norms which are defined by their community which can refer to as Instagramism. Users' practices and activities on social media, including Instagram, changes constantly and rapidly, and therefore there is a constant need for research in this field. This thesis investigates the tourist photographs published from three specific tourist destinations in the western part of Norway by users on the social media platform Instagram. This thesis helps us understand how tourist photographs from the western part of Norway shared on Instagram influence other Instagram users' practices and also why. This research is based on a qualitative content analysis method and is done by doing a semiotic analysis of 120 tourist photographs on Instagram. The analysis is based on Barthes's theory of semiotics and the dual concept of studium and punctum. The key findings of this research are that elements of photos that receive attention gradually enter the communication language that is practiced in UGC tied to these destinations. Moreover, users who visit the area create a similar presentation of the location and themselves as this is expected and helps them gain and maintain social and cultural capital. Furthermore, users emphasize their Norwegian identity in these photos.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleYour Photo, My Destination! A qualitative semiotic analysis of tourist user-generated content from the west of Norway on Instagram.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record