Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorTerzan, Maria
dc.date.accessioned2022-11-17T17:10:17Z
dc.date.available2022-11-17T17:10:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:121670041:71392040
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032653
dc.description.abstractDet finnes en del studier om barn og unge som konsumenter av medier, for eksempel hvilke medier de bruker mest, hvor mye tid de bruker på sosiale medier og så videre, men det er gjort lite forskning på denne målgruppen som medieskapere. (Medietilsynet, 2020) (Uwe Korten & Svoen, 2006) Denne oppgaven vil se nærmere på hvordan ungdom ser på sin egen bruk av sosiale medier. Ser de på den som medieproduksjon eller konsum og kommunikasjon? Med kvalitativ metode og hermeneutisk tilnærmingsmåte er målet å forstå og tolke funn fra spørreundersøkelse og intervju. Dette skal gjøres med utgangspunkt i Henry Jenkins definisjon av deltakerkultur, begrepet medieskaper og begrepet medieproduksjon slik han presenterte det i 2006. I tillegg til å forsøke å svare på om ungdom i alderen 16-20 ser på sin sosiale medier bruk som medieproduksjon, vil oppgaven drøfte begrepet influenser og presentere en ny definisjon basert på tidligere forskning. Det drøftes også om det er behov for en ny terminologi rundt deltakerkulturen og begrepet medieskaper, som ikke kan sies å være den samme som i 2006. Videre blir et nytt begrep foreslått for å kunne beskrive brukere av sosiale medier som ikke ser på seg selv som medieskapere eller som influensere.
dc.description.abstractThere are several studies on children and young people as consumers of media, for example which media they use the most, how much time they spend on social media and so on, but little research has been done on this target group as media creators. (The Norwegian Media Authority, 2020) (Uwe Korten & Svoen, 2006) This thesis will take a closer look at how young people view their own use of social media. Do they see it as media production or as consumption and communication? With a qualitative method and a hermeneutic approach, the goal is to understand and interpret findings from surveys and interviews in light of the theory presented. This will be done based on Henry Jenkins' definition of participatory culture, the concept of media creator and the concept of media production as he presents it in 2006. In addition to trying to answer young people aged 16-20 who view their social media use as media production, the thesis will discuss the term influencer and present a new definition based on previous research. It is also discussed whether there is a need for a new terminology around the culture of participation and the concept of media creator, which cannot be said to be the same as in 2006. Furthermore, a new term is proposed to be able to describe the users of social media who does not look at themself as media creators or as influencers.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleUngdom og deres sosiale medier bruk: Produksjon eller konsum og kommunikasjon?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record