Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorMarkus Nikolay Berntsen
dc.date.accessioned2022-12-27T17:10:20Z
dc.date.available2022-12-27T17:10:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:125131317:68733050
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3039593
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å finne ut hvordan elever opplever ballspill med samarbeidslæring som undervisningsmodell, og også hvilke muligheter og hindringer modellen har i ballspill. Det teoretiske rammeverket i denne studien er samarbeidslæring, med de fem nøkkelprinsippene i modellen som kjerne. Det er en kvalitativ studie, hvor dataen er samlet inn gjennom observasjon og semistrukturerte intervjuer. Seks undervisningstimer og seks intervjuer med ulike elever på en barneskole. Datamateriale er analysert i tråd med tematisk analyse. Funnene i studien viser at elever opplever samarbeidslæring som inkluderende, og at elever med idrettslig bakgrunn tilpasser seg andre elever. Dette påvirket elevene uten idrettsbakgrunn sin trivsel og motivasjon i kroppsøvingsfaget. Videre viser funn at elevene utviklet seg innenfor de fire læringsdomene, og at de likte å lære av andre elever i klassen. I tråd med tidligere forskning og teorien om samarbeidslæring argumenterer jeg for at ballspill kan beholde sin posisjon i kroppsøvingsfaget med samarbeidslæring som undervisningsmodell.. Det er på bakgrunn av at funnene i studien viser at elever som tidligere ikke har likt kroppsøvingsfaget hvor ballspill med tradisjonell undervisningsmetode har vært sentralt, endrer sin opplevelse av faget når ballspill blir undervist med samarbeidslæring. Studien konkluderer med at ballspill kan bli brukt som læringsaktivitet med den nye læreplan hvor elever har mulighet til å lære forskjellige læringsmål hvis samarbeidslæringens fem prinsipper blir brukt aktivt i undervisningen.
dc.description.abstractIn this study, I investigate student` experiences with ballgames in physical education (PE) in light of the pedagogical model of cooperative learning (CL). Further, I discuss possibilities and challenges of the CL model in relation to Ballgames. The empirical basis for the study consists of observation of six PE classes and semi-structured interviews with six elementary students. The data is analyzed using thematic analysis, and theoretically the study draws on the CL model and its five key elements. My findings suggest that students experience CL as inclusive and that students with an athletic background adapted to students without athletic backgrounds. This experience affected the non-athletic students` motivation and well-being in the PE subject. Further findings in the study showed that students learn in the four different learning domains, and they liked the fact that they taught each other. Considering the CL model and previous research on the field, I argue that ballgames can still be a central part of PE. This is supported by my findings that show that students who reported that they did not like ballgames, changed their perception of ballgames after their experience with ballgames in this project. This indicates that ballgames based on CL model can be employed as a learning activity in relation to a multitude of learning objectives.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title"Det er gøy at vi samarbeider og at alle får sjansen til å lære" En kvalitativ studie om elevers opplevelse av ballspill med samarbeidslæring som undervisningsmodell
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record