Show simple item record

dc.contributor.authorBjorheim, Kai Morten
dc.date.accessioned2023-01-02T10:09:37Z
dc.date.available2023-01-02T10:09:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3040242
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractNorsk: De siste årene har det blitt stadig vanligere å publisere lengre, mer multimediale og visuelle featurereportasjer i norske nettaviser. Denne masteroppgaven stiller spørsmål ved hva vår digitale mediesituasjon gjør med featurejournalistikken, og har undersøkt denne utviklingen i lys av teknologi og samfunn. Avhandlingen tar for seg to utvalgte digitale featurereportasjer fra NRK. Gjennom tekstanalyse med utgangspunkt i en form for mediespesifikk hermeneutikk går jeg i dybden på disse to sakene. Ved hjelp av sosialsemiotisk teori belyses de sosiale og kulturelle faktorene som kan påvirke sjangerutviklingen, og ved hjelp av teorier om nye medier belyses de teknologiske faktorene. Analysen går spesielt inn på hvordan reportasjene gjør bruk av lenker, interaktivitet og multimodalitet, samt hvordan de ulike modalitetene samspiller. Funnene tyder på at de to reportasjene i stor grad bygger på sjangertrekk fra tradisjonell featurejournalistikk, men digital publisering har tydelig satt sine spor på tekstene. Studien har avdekket at de to reportasjene søker å legge til rette for at leseren skal fordype seg i teksten, og minimerer potensielle distraksjoner gjennom å presentere teksten lineært, samt unngå bruk av lenker, menyer og navigasjon. Skrift er fremdeles viktigst for formidlingen. Selv om bilder og video også er fremtredende, får de ofte en mer illustrerende funksjon. Avslutningsvis peker jeg på hvordan samfunnsutvikling og teknologi i samspill påvirker sjangerutviklingen, og hvordan kulturelle og sosiale faktorer er viktige for hvordan de teknologiske mulighetene benyttes.en_US
dc.description.abstractEnglish: In recent years, it has become increasingly common for Norwegian online newspapers to publish longer and more visual multimedia feature stories. This master thesis seeks to answer how digital feature journalism is influenced by the digital media situation in today’s society. In order to investigate the issue, I take a closer look at two digital feature stories from the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK). Through a media specific hermeneutic approach, I use text analysis to analyze these two texts in-depth. Social semiotic theory sheds light on the social and cultural factors that may influence genre developments, while new media theory sheds light on the technological factors. The analysis focuses on how the digital feature stories make use of hyperlinks, interactivity and multimodality, as well as how the different modalities interact. The findings suggest that the two analyzed digital feature stories in large part are influenced by traditional feature journalism, though digital publishing has left a clear mark on the texts. Both texts are presented in a linear fashion, and avoids hyperlinks, menus and navigation. Thus, facilitating the reader to immerse themselves in the texts, by minimizing the amount of potentially distracting elements. Images and videos are salient, but are often left with the role of illustrations, leaving writing to carry a greater information load. On a closing note I discuss how the combination of social and technological developments and affordances influence genre development, and how social factors are important for how the technological affordances are utilized.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectDIGKOMen_US
dc.titleMultimediefortellinger som nyhetsformidling. Sjangerutvikling innen digital featurejournalistikken_US
dc.title.alternativeMultimedia stories as news dissemination. Genre development in digital feature journalismen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber97en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record