Recent Submissions

  • Etiske aspekter ved bruk av diktering til elever med skrivevansker 

    Kristiansen, Bente Moen (Master thesis, 2022)
    Denne masteroppgaven har en etisk innfallsvinkel, der jeg reflekterer rundt ulike etiske aspekter knyttet til bruk av diktering til elever med skrivevansker. Diktering er nå inkludert i de fleste plattformer som benyttes ...