Recent Submissions

  • Han, hun, hen: Kjønnsidentitet i bildeboka - en analyse av Ollianna 

    Vik, Thea (Master thesis, 2022)
    I denne oppgaven analyseres og tolkes bildeboka Ollianna av Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus. Bildeboka tematiserer utvikling av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, samt motstand mot kjønnsnormer i sammenheng med denne utviklingen. ...