Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSara Rønningen
dc.contributor.authorAurora Rrusta
dc.date.accessioned2023-04-24T16:11:59Z
dc.date.available2023-04-24T16:11:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:116037139:67212492
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064660
dc.description.abstractPå bakgrunn av et ønske om å rydde opp i virkemiddelapparatet for innovasjon og næringsutvikling, ble Innovasjon Norge etablert i 2004 gjennom en sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere. Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunens sitt virkemiddel for å fremme landsdekkende næringsutvikling og hjelpe bedrifter å utnytte potensialet i ulike distrikter og regioner ved å bidra til innovasjon, internasjonalisering og promotering. Som et bindeledd mellom det lokale, regionale, nasjonale og internasjonale på ett og samme sted, tar denne oppgaven for seg den regionale delen gjennom Innovasjon Norge i Innlandet, og konsentrerer seg rundt et antall bedrifter i regionen og hvor tilfreds de er i møte med virksomheten. Det som blir undersøkt er hvorvidt Innovasjon Norge sin rolle blir gjenspeilet i de faktiske erfaringene bedriftene sitter igjen med etter å ha vært i kontakt med dem. Samtidig skal vi forsøke å kaste lys over de flere dimensjoner av erfaringer bedrifter sitter igjen med, som forventninger, ønsker, oppfatninger og mer generelt deres subjektive meninger. Et resultat av bedrifter som kontakter Innovasjon Norge, er at dem sitter igjen med ulike kunnskaper og erfaringer. Hvilke erfaringer bedrifter har etter møte med Innovasjon Norge, gir oss innsikt i bedriftenes forventninger og kan fortelle noe om synet på Innovasjon Norge har endret seg. Resultater i denne sammenheng er om bedriftene når det målet som er satt i forkant av å søke støtte, og om de får mer enn de først var ute etter og mer generelt hvilken påvirkning støtten har for bedriften. Vi ser at det mer eller mindre stemmer for studiets utvalg, men det er noe mer komplekst: det er ikke Innovasjon Norge som helt og alene er grunnen for at bedriftene oppnår ønskede mål, men heller virkemiddelapparatet som helhet. For store bedrifter som er ressurssterke, er ikke støtten i seg selv den viktigste positive innvirkningen. Når det kommer til mindre ressurssterke bedrifter drar disse mer nytte av støtten fra virkemiddelapparatet som helhet, enn kun Innovasjon Norge alene.
dc.description.abstractInnovation Norway was established in 2004 by a merger of the Norwegian industrial and Regional Development fund (SND), the Norwegian trade Council, the Norwegian Tourist Board and the government office for the supervisor inventors. Owned both by the state and counties with the purpose to promote nationwide business development and help companies to release the potential of different districts and regions by contributing to innovation, internationalization and promotion. Innovation Norway unites the local, regional, national and the international all in one place. This study is focused on the regional part, through Innovation Norway Innlandet and companies based in this region. Furthermore, we will discuss the purpose of the organization and how well it reflects on the companies actual experiences, and try to shed light on the several dimensions of experiences companies are left with. Such as their perceptions, expectations and in general their subjective experiences with Innovation Norway. As a result of companies seeking support for different innovation projects, they are left with knowledge and skills related to this activity. The experiences businesses are left with can give insight on their expectations, and further tell if businesses views have changed. Results in this context means whether the companies reach their goals they have set in advance, whether they receive more than they originally were looking for, and generally the impact the support has had on the company. The study shows that it is not only Innovation Norway alone that is the sole reason for companies reaching their desired goals for the support, but the public policy system as a whole. It is not the support itself that has the biggest impact for the larger more resourceful companies. As in the case of the smaller and less resourceful companies, they benefit from combining different actors from the public policy system.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleBedrifters møte med Innovasjon Norge
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record