Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAndersen, Erlend Horn
dc.date.accessioned2023-04-24T16:12:02Z
dc.date.available2023-04-24T16:12:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:116037139:67151750
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064663
dc.description.abstractMålet med denne avhandlingen er å gi en helhetlig analyse og en økonomisk forståelse av Bitcoin, og svare på to viktige spørsmål: (i) Hvorfor Bitcoin har verdi (ii) Hvordan er sammenligningsgrunnlaget med Gull og Fiat-penger? For å svare på disse spørsmålene begynner avhandlingen med en diskusjon rundt evolusjonen av penger, og utvikler et rammeverk av forskjellige typer penger, hvorfor penger er en nyttig teknologi for oss og på hvilken måte det har implikasjoner for hvilke valg og avveininger vi tar i avgjørelsene med vårt fremtidige jeg. Videre har jeg identifisert Bitcoin som en handelsvarebasert penge, på lik linje med Gull, der verdien er bestemt av det frie uavhengige markedet. Jeg har også gått inn på de fundamentale aspektene ved Bitcoin som representerer to kategorier: Bitcoin (eiendelen) og verdioverføringssystemet (betalingsnettverket). Videre har vi sett på hvordan adopsjonsprosessen til Bitcoin har forløpt seg og hvordan adopsjonskurven kan utvikle seg fra dagens 130 millioner brukere. Bitcoin har blitt undersøkt til å være åpen, fri, inkluderende, uforanderlig og representerer den hardeste formen for penge menneskeheten noensinne har kommet over. Bitcoin representerer muligheten for individer til å nedsylte sin tid og energi i noe som ikke kan bli konfiskert eller devaluert fra dem. Det gjør det mulig for mennesker å spare og akkumulere kapital igjen. Til slutt har jeg identifisert Bitcoin som et bedre verdilagringsobjekt, sammenlignet med Gull og Fiat-penger på bakgrunn av dens attributter som penge.
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to provide a holistic analysis and an economic understanding of Bitcoin, and answer two related questions: (i) Why Bitcoin has value (ii) How is the basis for comparison with Gold and Fiat money? To answer these questions, the thesis begins with a discussion about the evolution of money, and develops a framework of different types of money and why money is a useful technology for us. I also discuss in regard to time preference and the implications money has in the trades we make with our future selves and others. Furthermore, I have identified Bitcoin as a commodity-based money, similar to Gold, where its value is determined by the free market. I have also gone into the fundamental aspects of Bitcoin representing two main categories: Bitcoin (the asset) and the value settlement layer (payment network). Furthermore, we have looked at how the adoption process of Bitcoin has progressed and how the adoptioncurve can evolve from the 130 million users today. Bitcoin has been examined to be open, free, inclusive, immutable and represents the hardest form of money humanity has ever come across. Bitcoin represents the opportunity for individuals to immerse their time and energy in something that cannot be confiscated or devalued from them. It allows people to save again. Finally, I have identified Bitcoin as a better store of value, compared to Gold and Fiat money on the basis of its attributes as money.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHvorfor Bitcoin har verdi og hvordan sammenligningsgrunnlaget er med Gull og Fiat-penger
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel