Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorKroken, Anne-Katrine
dc.date.accessioned2023-04-24T16:12:15Z
dc.date.available2023-04-24T16:12:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109711542:47042772
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064673
dc.description.abstractBakgrunn: Etablering av FACT som samhandlingsmodell har de siste årene vært norske helsemyndigheters tiltak for at tjenestene til personer med ROP-lidelser skal fremstå koordinerte og sammenhengende. De politiske føringen har i tillegg hatt et økende fokus på recovery orienterte tjenester. Et mål har vært økt livskvalitet og selvfølelse, gjennom å bistå og støtte brukerne egne ressurser i meningsfylt aktivitet, jobb, sosialt nettverk, økonomi og bolig. Hensikt: Denne masteroppgaven utforsker hvordan personlig recovery støttes i FACT. Hensikten er å få fram brukerens opplevelse og samtidig se om det er elementer i FACT modellen som særlig bidrar til dette. Teoretisk forankring: Teori tilknyttet personlig recovery som sosial og personlig prosess. Leamy et.al. CHIME som fem områder som beskriver den personlige recovery prosessen. Modellbeskrivelsen av FACT samt annen forskning på recovery og tjenestetilbud til personer med samtidig rus og psykisk lidelse. Metode: Kvalitativ metode med dybdeintervjuer av 6 FACT brukere. På grunn av koronarestriksjoner ble 5 intervjuer gjennomført på telefon og 1 på Teams. Resultatene ble analysert ved hjelp av Malterud`s metode for systematisk tekstkondensering (STC). Resultat: Funn i fire hovedkategorier 1. Myndiggjøring 2. Tilgjengelig og samordnet hjelp 3. Bli møtt som en person med ressurser 4. Trygghet og håp Konklusjon: Alle funnene sett i relasjon til CHIME kan ses som støtte i den personlige recovery prosessen. Samtidig samsvarer funnene med viktige prinsipper i FACT modellen. Recovery fokuserte tjenester og bedre samhandling mellom tjenestenivåene er satsningsområder hos norske helsemyndigheter. Funnene i denne masterstudien viser at FACT som modell kan være et viktig bidrag til disse områdene. Nøkkelord: Recovery, FACT, ROP, CHIME, psykisk helsearbeid, psykiske helsetjenster
dc.description.abstractBackground: Norwegian health authorities has stimulated the establishment of FACT-teams the last few years. The purpose is well-integrated mental health services to .persons with severe and complex mental health care needs. Political guidelines has also pointed out the need for recovery focus in the mental health care service system. Purpose: The aim of this study is to explore the service user’s experience of recovery support within FACT and related to the findings describe which elements in the FACT model that especially contributes. Theoretical background: CHIME as a conceptual framework for personal recovery by Leamy et.al. The FACT model and other research on recovery and mental health services. Method: A quality study with in-depth interviews with 6 FACT service users. Due to corona restrictions 5 interviews were conducted by phone and 1 by Teams. Results: Finding in five main categories: 1. Empowerment 2. Access to team members and well-coordinated services 3. To be viewed as a resourceful person 4. Feeling safe and having hopes and aspirations Conclusion: In relation to CHIME all findings can be viewed supporting the personal recovery process. There is also a match between finding and important principles in the FACT model. Related to the findings in this master thesis, FACT as a service model can contributed to Norwegian health authorities focus area recovery and well-integrated mental health services. Keywords: Recovery, FACT, ROP, CHIME, mental health service
dc.languagenno
dc.publisherInland Norway University
dc.titleNå er det jeg som kommer først i livet mitt! - opplevd recoverystøtte hos brukere i FACT
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record