Show simple item record

dc.contributor.authorEllefsrød, Cathrine
dc.date.accessioned2023-05-10T07:47:34Z
dc.date.available2023-05-10T07:47:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3067405
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i artikkelform. Den består av et artikkelmanus samt en innledning. Artikkelen er skrevet med sikte på publisering. Masteroppgaven undersøker hvordan Q-metode kan undersøke ungdomsskoleelevers begrunnelser for valg av digital (OneNote) eller analog (papirbasert) kladdebok. Hensikten er å finne svar på hvorfor elevene velger som de gjør, i tillegg til å bidra med noen perspektiver på digitaliseringen i skolen. Problemstillingen handler om å få fram elevenes subjektive meninger om hvorfor de velger som de gjør. Temaet «Å lære å lære» er gjennomgående i oppgaven. Begrepene metakognisjon/selvregulering, digital kompetanse og kroppslig situert læring utforskes i forbindelse med dette. Deltakerne i studien var 55 respondenter fra spanskgrupper på 8., 9. og 10. trinn ved samme ungdomsskole. De har sortert 42 utsagn om hvorfor de velger den ene eller andre formen for kladdebok. Utsagnene ble hentet fra elevenes refleksjonsnotater, påstander i media og forskning om håndskrift. Resultatene viser at elevene er relativt samstemte om at de velger begge typer kladdebok, det kommer an på hva de skal bruke den til. De er også enige om at de velger papirkladdebok i spansk og matematikk fordi det er så mange tegn som tar lang tid å finne fram på tastaturet, og de velger papir fordi de husker stoffet bedre når de skriver for hånd. Resultatene viser videre at elevene skiller seg i tre grupper basert på hva de er opptatt av: de som velger digital kladdebok p.g.a. organisering, bevaring og effektivitet, de som velger papirbasert kladdebok fordi de mener at det gir økt læring å skrive for hånd, og de som velger papirbasert for å unngå tekniske problemer. Resultatene diskuteres i lys av det «å lære å lære». Flertallet av elevene ser ut til å velge OneNote fordi det er praktisk og effektivt, og dette perspektivet får et spesielt fokus i artikkelen.en_US
dc.description.abstractEnglish: This master’s thesis consists of a manuscript of a scientific article, and an introduction. The article is written with the aim of publication. The study examines secondary schools students’ choice of digital (OneNote) or analog (paper) notebook. Q-methodology was used as research method, and 55 students have sorted 42 statements with their opinions on their choice of notebook. The results show agreement among all the respondents on some viewpoints that can be considered as the main view. They choose paper in the subjects Spanish and Mathematics because special notification is difficult on Norwegian keyboards, and they choose paper because they learn more when they write by hand. To some degree they also agree that they choose both types of notebook, it depends on the task. In addition to the main view, the students share opinions on three main perspectives: those who choose OneNote for organization, preservation and effectiveness, those who choose paper for handwriting and learning, and those who choose paper to avoid technical issues. Based on the results and the perspectives of metacognition, self-regulation and embodied cognition, the article discusses the relationship between efficiency and learning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleOneNote eller papir? En Q-metodologisk undersøkelse om ungdomsskoleelevers valg av kladdeboken_US
dc.title.alternativeOneNote or paper? A Q-methodology study of secondary school students’ choice of notebooken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber66en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record