Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorShaqiri, Arion
dc.date.accessioned2023-07-15T16:10:37Z
dc.date.available2023-07-15T16:10:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:149022672:69217653
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079247
dc.description.abstractDenne studien ønsker å se nærmere på hvordan lærere møter elever med innvandrerbakgrunn for å ivareta og inkludere dem i kroppsøvingsfaget. Det teoretiske rammeverket som er brukt er Nel Noddings – omsorgsteori. I denne studien kommer det blant annet frem at ved å ha en omsorgsetisk undervisningspraksis kan en øke muligheten for å inkludere elever med innvandrerbakgrunn i faget. Jeg har i denne studien benyttet meg av kvalitativt semi-strukturert intervju hvor jeg intervjuet totalt seks lærere i grunnskolen. Studiens hovedfunn er at i arbeidet med å inkludere elever med innvandrerbakgrunn, oppstår det noen utfordringer. Utfordringene som særlig trekkes frem knyttes til språk, kultur og religion. På samme måte som Moen et al., (2019) viser denne studien også at å bygge gode relasjoner med sine elever og ha nok kjennskap om deres bakgrunn, er en krevende prosess. Likevel kommer det frem at dersom lærere har en bevisst tilnærming til inkludering og bruker tid og ressurser riktig for å skape gode relasjoner, respektere hverandre og anerkjenne ulikheter kan det bidra til å fremme inkludering av elever med innvandrerbakgrunn. Interkulturell læring trekkes frem som en viktig faktor i arbeidet med å skape inkluderende klassemiljø i kroppsøvingsfaget.
dc.description.abstractThis study aims to see how teachers are able to include students with immigration background in physical education. The theoretical framework I have applied is that of Nel Noddings´ caring teaching. Caring teaching entails the ethics of caring in pedagogy. It is argued in this study that by applying caring teaching in physical education, one increases the chances to include students with immigrant background on a higher level. In my study I have used qualitative research method by using semi-structured interviews. I have interviewed a total of six teachers in primary school. The finding in my study shows that while working with children of immigrant background some challenges arises. The main challenges that was found were; language, cultural and religious differences. Similarly to Moen et al., (2019), it is found that building authentic relationships with the students and understanding them on a deeper level, is a complex and time consuming effort. However, it is of upmost importance that a teacher should always aim to build deep and durable relationship with their students and learn them how to show respect to each other no matter background, in efforts to better include them in physical education. Intercultural education is also highlighted as one of the methods used to create including environment in the PE.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleInkludering av elever med innvandrerbakgrunn i kroppsøvingsfaget
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel