Show simple item record

dc.contributor.authorArnstad, Marit Isabel Løvlie
dc.date.accessioned2023-11-07T08:39:43Z
dc.date.available2023-11-07T08:39:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3100967
dc.descriptionBachelor i agronomien_US
dc.description.abstractNitrogentap fra husdyrgjødsla gjør at man ikke får utnyttet potensialet som ligger i gjødsla, og man blir nødt til å spre mineralgjødsel for å dekke plantas nitrogenbehov. Dette er lite klimavennlig og skaper også flere arbeidsoperasjoner og koster penger for bonden. Det norske selskapet N2-Applied har utviklet en plasmareaktor som skal berike husdyrgjødsel med nitrogen samt redusere nitrogentapet. Prosjektet Fargo har over vekstsesongen 2020 utført en rekke forsøk på effekten av denne NEO-gjødsla. Jeg har vært med NLR Trøndelag for å finne ut hvordan denne NEO-gjødsla påvirker avlingsstørrelse, tørrstoffprosent og kløverprosent i enga, samt sammenhengen mellom kløver og nitrogen i enga. For å teste dette ble det satt opp ett blokkforsøk med syv ulike gjødselbehandlinger innenfor fire blokker. NEO-gjødsel ble testet opp mot ubehandlet husdyrgjødsel, både filtrert og vanlig, og mineralgjødsel i ulike mengder. Resultatene på avlingsstørrelse (kg TS/daa) var signifikante, og NEO-gjødsel var bedre enn ubehandlet husdyrgjødsel. Leddene med mineralgjødsel gav fortsatt størst avlinger, men det var ikke store forskjeller mellom mineralgjødsel og NEO på andre slått. NEO utmerket seg derimot positivt i forhold til husdyrgjødsel på andre slått. Tørrstoffprosenten i enga gav signifikante resultater på andre, men ikke på første slått. Den viser også her at NEO-gjødsla er bedre enn ubehandlet husdyrgjødsel og har også høyere TS% enn mineralgjødsel på andre slått. Resultatene på kløverprosenten i enga kan ikke benyttes da det ble en feil i statistikken, men målinger av nitrogenprosenten i avlingen viste at det var en sammenheng mellom kløverog nitrogenprosent. Større kløverandel gav større nitrogenprosent. Nitrogenberiket husdyrgjødsel (NEO) ser ut til å ha en god effekt på avlingsstørrelse og tørrstoffprosent og er bedre enn ubehandlet husdyrgjødsel, men mineralgjødsel gir fortsatt større avlinger. NEO har også andre positive sider på besparelse av mineralgjødsel og er positivt for klimaet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleN2-Applieds nitrogenberiket husdyrgjødsel - Effekt på avlingsstørrelse og kløverprosent i norsk engen_US
dc.title.alternativeN2-Applied’s nitrogen-enriched livestock manure – Effects on crop yield and clover percentage in a Norwegian meadowen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber33en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record