Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersen, Camilla Eline
dc.contributor.advisorAlstad, Gunhild Tomter
dc.contributor.advisorSkreland, Lisbeth Ljosdal
dc.contributor.authorLeirpoll, Beate Kristin
dc.date.accessioned2023-11-16T08:24:09Z
dc.date.available2023-11-16T08:24:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbntrykt ISBN: 978-82-8380-455-3
dc.identifier.isbndigital ISBN: 978-82-8380-456-0
dc.identifier.issntrykt ISSN: 2464-4390
dc.identifier.issndigital ISSN: 2464-4404
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102894
dc.description.abstractDenne avhandlingen er en pedagogisk-filosofisk utforskning av utøvd barnehagefaglighet slik den kommer kroppslig til uttrykk i barnehagelæreres praksis. Basert på videofilmer av to barnehagelæreres praksiser tilknyttet barnehagens sovetid, blir utøvd barnehagefaglighet beskrevet, illustrert og lest med forbindelser til to av Walter Benjamins tankebilder: Historiens engel (Benjamin, 2014a, s. 184) og Det forsentkomne barnet (Benjamin, 2014c, s. 109). Studien viser hvordan barnehagelærernes utøvde faglighet kommer til uttrykk som rytmer av estetikk og etikk, der tid, berøring og inderlighet peker seg ut som sentrale toner. Avhandlingens sentrale teoretiske perspektiv er en montasje av idéer fra Maxine Sheets-Johnstone, Iris Murdoch og Walter Benjamin sine arbeider. Med et fenomenologisk utgangspunkt forstår Sheets-Johnstone vår væren og viten som grunnleggende kroppslig forankret. Murdochs (1970/2021) filosofiske toveisbevegelse, mellom det konkrete og mer filosofisk spekulative, har vært en viktig inspirasjon for å forstå Benjamins tankebilder og for måten jeg har gjort lesninger av det empiriske materialet. Forutenom at Benjamins tankebilder er blitt et organiserende og ansporende prinsipp for lesningene, spiller hans vektlegging av fragmentets erkjennelsesmessige verdi og montasjen som en akademisk framstillingsform en avgjørende teoretisk rolle. Metodologisk har jeg latt meg inspirere av Eisners (2017) kjennskap- og kritikktilnærming. Kjennskapet handler om å legge merke til og verdsette. Kritikk om synliggjøring. Lesningene er et forsøk på å gjøre nærværende det kroppslige uttrykket for utøvd barnehagefaglighet som én måte å verdsette dets grunnleggende betydning på i barnehagen. Avhandlingen er et filosofisk-empirisk bidrag inn i det barnehagefaglige forskningsfelt som fremmer nødvendigheten av å løfte fram barnehagelæreres kroppslige kunnskapsrepertoar (se Ulla, 2015; Ilje-Lien, 2020; Pedersen, 2022; Pröckl, 2020).en_US
dc.description.abstractAbstract: Sammendrag på engelsk This thesis explores how enacted kindergarten-pedagogy is expressed through early childhood education and care teachers’ bodies and their ways of moving. Based on descriptions and illustrations from filmed material of two early childhood education and care teachers’ practices during nap-time, I perform readings of enacted kindergarten-pedagogy in relation to two of Walter Benjamin’s thought-images: The angel of history (Benjamin, 2014a, s. 184) and the too-late child (Benjamin, 2014c, s. 109). This study shows how the early childhood education and care teachers’ pedagogical knowledge is expressed in rhythms of aesthetics and ethics where time, touch and heartfelt warmth, are discernible as central tones. The theoretical perspective is a montage of ideas from Maxine Sheets-Johnstone, Iris Murdoch and Walter Benjamin’s writings. With a phenomenological starting-point Sheets-Johnstone understands our existence and knowledge as something fundamentally anchored in our bodies and movements. Murdoch’s (1970/2021) philosophical two-way-movement, between the concrete and the speculative, has been important for my reading of Benjamin’s thought-images and the way my readings of the empirical material has taken shape. Benjamin’s thought-images play an organizing and initiating role for the empirical-readings. I also find theoretical support in the epistemological value Benjamin saw in the fragment and his view of the montage as an academically justifiable form. In the readings of the empirical material, I am also inspired by Eisner’s (2017) connoisseurship and critique-approach. In Eisner’s view, connoisseurship is about the art of appreciation, and critique about the art of disclosure. This thesis is a philosophical-empirical contribution to an early childhood education and care research-field that recognizes the need to acknowledge and appreciate the early childhood teachers embodied epistemological repertoire (see Ulla, 2015; Ilje-Lien, 2020; Pedersen, 2022; Pröckl, 2020).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesPh.d.-avhandling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;34
dc.subjectbarnehagelærereen_US
dc.subjectWalter Benjaminen_US
dc.subjectkroppsligheten_US
dc.subjectbarnehageen_US
dc.titleTid, berøring og inderlighet: Lesninger av utøvd barnehagefaglighet i lys av Walter Benjamins tankebilderen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Beate Kristin Leirpoll (2023)en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber306en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record