Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBjørnstad, Inger Elin Dønnum
dc.date.accessioned2023-11-18T17:10:17Z
dc.date.available2023-11-18T17:10:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:166760668:50768261
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103353
dc.description.abstractSAMMENDRAG Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av utvalgte tekster fra den norske, illegale pressen i perioden 1940-1945. Den sivile motstandskampen i Norge under 2. verdenskrig var i stor grad en holdningskamp, en verdikamp og en ideologisk kamp for demokratiet. Dette kommer til uttrykk i de illegale avisene. Studien har omfattet hvilke retoriske grep og språklige virkemidler som ble brukt i de illegale avisene for å mobilisere sivil motstand mot nazismen. Jeg har rettet søkelyset mot hvordan avisene har henvendt seg til leserne for å nå fram med budskapet og vinne opinionen. Undersøkelsene viser at den illegale pressen har brukt minnepolitikk som ideologisk kampmiddel. Det har vært om å gjøre å fronte norske og demokratiske verdier for å vekke patriotismen i befolkningen. Dette er gjort ved å minne befolkningen om norsk historie, kulturhistorie og litteraturhistorie. Fremhevingen av betydningsfulle norske diktere og deres litterære verk med budskap om frihet, sannhet og rett skaper symbolsk makt. Dette fordi disse verdiene er selve kjennetegnet på det frie ord og på en pålitelig offentlighetsdiskurs, noe den illegale journalistikken på det sterkeste prøver å ivareta. Utdrag fra de illegale avisene viser at krigen til og med blir en kamp om nasjonallitteraturen, noe som viser at med ord som våpen, kan pennen bli mektigere enn sverdet.
dc.description.abstractABSTRACT This Master’s thesis is a qualitative study of selected texts from the Norwegian clandestine press in the period 1940-45. The civilian resistance battle in Norway during World War II was to a great extent a battle of opinions, values and ideology in the defence of democracy. This is expressed in the clandestine newspapers. The study covers rhetorical and linguistic instruments that were used in the clandestine newspapers to mobilise civilian resistance against Nazism. I have focused on how the newspapers addressed readers to get their message across and shape public opinion. My research shows that the clandestine press used politics of memory as an ideological weapon, drawing attention to Norwegian and democratic values to rekindle the patriotic spirit in the population, through reminders of Norwegian national, cultural and literary history. The emphasis on famous Norwegian writers and their works carrying messages of liberty, truth and justice has symbolic power, because these values are the epitome of free speech and a reliable public discourse, something the clandestine press strongly supported. Excerpts from clandestine newspapers show that even literature becomes a battleground, proving that armed with words, the pen becomes mightier than the sword.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleMed ord som våpen!
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel