Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Sigrid
dc.date.accessioned2023-12-15T13:16:39Z
dc.date.available2023-12-15T13:16:39Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3107821
dc.description.abstractNorsk: Forbrukerne blir stadig mer opptatt av dyrevelferd for produksjonsdyr. Mange forbrukere velger plantebaserte produkter til fordel for animalske produkter nettopp av hensyn til dyrevelferd. Ku og kalv i melkeproduksjon er et tema som har fått stor oppmerksomhet i media. Undersøkelser har vist at mange forbrukere er kritiske til praksisen med å skille ku og kalv umiddelbart etter kalving, og ønsker at ku og kalv får mer tid sammen. For å imøtekomme forbrukerne, men kanskje mest fordi det har vist seg å være fordelaktig for både ku og kalv, har interessen for ku-kalv samvær økt blant melkebønder. Tema for denne oppgaven er ku og kalv i melkeproduksjon, med et særlig fokus på kuenes jurhelse og kalvenes tilvekst. Det er hentet inn resultater og erfaringer gjennom spørreundersøkelse. 90 melkeprodusenter svarte på spørreundersøkelsen. Blant disse var det noen som praktiserte ku-kalv samvær, og noen som skilte ku og kalv umiddelbart etter fødsel. Mine funn tyder på at ku-kalv samvær trolig ikke påvirker celletallet i noe stor grad. Kuens jurhelse ser heller ikke ut til å bli påvirket i særlig stor grad. I likhet med andre studier fant jeg ut at kalver som fikk gå med mor eller ammetante, hadde bedre tilvekst enn kalver som var skilt fra mor tidlig.en_US
dc.description.abstractEnglish: The consumers seems to be more and more concerned about the animal welfare among the livestock farming. Some consumers choose plant based products in stead of animal products out of consideration for animal welfare. The practices of separating cow and calf immediately after birth in the dairy farms, is discussed in the media. Surveys has shown that many consumers are critical to this practice, and that they wish the cow and calf could get more time together. To accommodate the consumers, but mostly because it has proven to be beneficial for both cow and calf, the interest for cow-calf contact has increased among the dairy farmers. The theme for this bachelor is cow-calf contact in dairy farms, where I especially will be looking at the cows udder health and the calf’s daily weight gain. The results and experiences presented in this bachelor is acquired through a questionnaire survey. 90 dairy farmers participated in the survey. Among these some kept cow and calf together, while others separated them immediately after birth. My findings shows that cow-calf contact probably not affects the somatic cell count in milk. Rather not the cows udder health seems to be affected. In similarity to other studies I found that nursing calves gained more weight compared to calves that was separated from their mother immediately after birth.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleKu og kalv sammen i melkeproduksjon: hvordan påvirker det jurhelse og kalvens tilveksten_US
dc.title.alternativeCow-calf contact in dairy farms: How will it affect the udder health and the calf’s daily gainen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record