Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahlen, Ådne Kjeldsen
dc.date.accessioned2023-12-15T13:25:12Z
dc.date.available2023-12-15T13:25:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3107832
dc.descriptionBachelor i agronomi. Høgskolen i Innlandet.en_US
dc.description.abstractNorsk: Presisjonsjordbruk har for alvor gjort sitt inntog i norsk jordbruk, og variert tildeling av innsatsfaktorer på skiftenivå har blitt et viktig verktøy for å jevne ut avlingen. Å variere tildelingen av handelsgjødsel har fram til nå vært det mest anvendt i presisjonsjordbruk, men med ny teknologi på såmaskiner er det nå mulig å variere såmengden ut fra behov. Dette førte til spørsmålet om hvordan kornavlingen kan påvirkes av ulike såmengder. Målet med oppgaven var å finne svar på hvilken effekt ulike mengder såkorn har på avling og avlingsstruktur i bygg. Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag etablerte våren 2022 et storskala forsøksfelt på Værnes Prestegård i Stjørdal kommune (Norge). Det ble brukt Thermus 2-radsbygg, og feltet var inndelt i fire ledd med henholdsvis 18, 22, 26 og 30 kg såkorn per dekar. I forsøket ble det undersøkt effekt av såkornmengde på hektolitervekt, tusenkornvekt, antall aks per sårad, strålengde, vannprosent og gjennomsnittsavling. Såmengde hadde statistisk signifikant effekt på strålengden, hvor 18 og 22 kg per dekar hadde lengre strå enn 26 og 30 kg per dekar. Det var også en signifikant effekt på vannprosent da økte såmengder så ut til å gi tørrere korn. Såmengde hadde ikke statistisk signifikant effekt på verken hektolitervekt, tusenkornvekt, antall aks per sårad, eller gjennomsnittsavling. Ut fra forsøket ser det ut til at de ulike såkornmengdene hadde signifikant effekt på strålengde og vannprosent, og ingen signifikant effekt på avling eller de andre utprøvde avlingskomponentene. Dette forsøket er kun utført i løpet av ett år og innenfor ett begrenset område, noe som må tas i betraktning til resultatene.en_US
dc.description.abstractEnglish: Precision farming in agriculture has become important in optimizing and equalizing yield at every hectare. Spreading fertilizer with rate-control has been one of the most common methods to vary agricultural inputs. New technology in seeders has also made it possible to vary seeding rate in different grain after need. This brings up the question on how the seeding rate can affect the grain. In this project our target was to determine the effect of different seeding rates in barley on yield and yield quality. To find the effects of seeding rates, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag established an experimental field with four different seeding rates of 180, 220, 260 and 300 kg per hectare. The common type of barley, Thermus, was used in this experimental field. The field was located in Stjørdal municipality in Norway. We examined the effect of seeding rates on hectolitre weight, thousand grain weight, number of spikes, straw length, water percentage, and total yield. We found a statistic significant effect on straw length with different seeding rates, where 180 and 220 kg per hectare had longer straw than 260 and 300 kg per hectare. We also found a significant effect on water percentage, where higher seeding rates gave dryer grain. We found no statistic significant effect of seeding rate on hectolitre weight, thousand grain weight, number of spikes, or yield. In our experiment seeding rate seemed to effect straw length and water percentage, and no effect on yield nor the rest of the yield quality. We should keep in mind that this experiment was just from one growing season, and that other years with different climate may affect the barley different.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleEffekter av ulike såmengder på avling og avlingsstruktur i byggen_US
dc.title.alternativeEffect of seeding rate on yield and yield quality in barleyen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber34en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel