• Bruk av praksisfortellinger for å skape sammenheng mellom praksis og teori i førskolelærerutdanningen 

   Halmrast, Gudrun Sælen; Taarud, Randi; Østerås, Bergljot (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artikkelen stiller spørsmål ved hvordan det kan skapes sammenheng og mening mellom praksis og teori i førskolelærerutdanningen. Grunnlaget for artikkelen er et forsknings- og utviklingsarbeid ved førskolelærerutdanningen ...
  • IKT i førskolelærerutdanningen 

   Taarud, Randi (Notat, Working paper, 2009)
   Norsk: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2006) skal barna få allsidige og varierte erfaringer som kan gi godt grunnlag for utvikling og læring. Digitale verktøy (IKT) kan være et eksempel på ...
  • PIL – Praksis som integrerende element i lærerutdanningen: Sluttrapport fra lokalt PIL-prosjekt ved Høgskolen i Hedmark. Treklangsamarbeid og Trepartsamtaler 

   Bakke, Elin; Eriksen, Stig; Gloppen, Bjørg Herberg; Halmrast, Gudrun Sælen; Ranheimsæter, Åsne; Sommervold, Tove; Stauri, Tormod; Taarud, Randi; Østerås, Bergljot (Research report, 2011)
   Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, har siden februar 2009 vært en del av det nasjonale PIL-prosjektet. Gjennom dette prosjektet har høgskolen fått anledning til å kvalitetssikre og ...
  • Praksis som integrerende del i førskolelærerutdanningen 

   Halmrast, Gudrun Sælen; Taarud, Randi; Østerås, Bergljot (Rapport;03/2011, Research report, 2011)
   Norsk: For å gjøre førskolelærerutdanningen relevant og helhetlig er utvikling av samarbeid og relasjoner mellom høgskolen og praksisfeltet av stor betydning. Praksismøter er et av flere møtepunkter for samarbeidet. Det ...
  • Prosjekt praksisbarnehage - erfaringer med teamarbeid 

   Taarud, Randi (Høgskolen i Hedmark - Notat;04/2002, Working paper, 2002)
   ”Prosjekt praksisbarnehager” ble initiert av praksiskoordinatorene og studieleder på førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Hedmark. Grunnen var ønsket om å tilby studentene en bedre praksis.Vi anvender betegnelsen ...