• Elevers forståelse av naturvitenskapens egenart (NOS) 

   Øyehaug, Anne Bergliot; Kristensen, Petter Dale (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Denne artikkelen presenterer en studie av seks elever (13–16 år) sin forståelse av naturvitenskapens egenart. Forståelse av naturvitenskapens egenart regnes å være sentralt for et individs evne til å ta informerte beslutninger ...
  • Læreroppfatninger om elevers møter med biografier i klasserommet 

   Vie, Inger-Kristin Larsen (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Denne artikkelen utforsker læreroppfatninger om sakprosalitteraturens potensial i møtet med elever, med et særlig fokus på biografier. Studien søker svar på følgende spørsmål: Hvilke oppfatninger om elevers møter med ...
  • Profesjonelle læringsfellesskap og læreres undervisningspraksis 

   Jenssen, Mette Marit; Nordahl, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Overordnet del av læreplanverket (LK20) gir uttrykk for at lærere skal være aktivt del­takende i profesjonelle læringsfellesskap med den hensikt å utvikle et innovativt og faglig lærersamarbeid som bidrar til økt lærerkompetanse ...