• Da katolisismen kom att til Nordvestlandet 

   Aschim, Anders (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   I løpet av eit knapt hundreår har Den katolske kyrkja gått frå å vere så godt som ikkje-eksisterande på Nordvestlandet til å bli den største religions- og livssynsminoriteten i regionen. Artikkelen okumenterer og analyserer ...
  • «Eit senter for forsking i samtid og kyrkje»? Evaluering av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 

   Halvorsen, Lars J.; Aschim, Anders (Skriftserien;28/2019, Research report, 2019)
   Rapporten er en evaluering av KIFO, Institutt for kirke, religions‐ og livssynsforskning. Oppdaget er å undersøke hvordan KIFO har lykkes med å realisere målsettingene i sitt mandat, tatt i betraktning sin størrelse og ...
  • «En idealistisk socialist». Andreas Johnsson (1835−1914) 

   Aschim, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Andreas Johnsson (1835−1914) var son til ein nordlandsk fiskarbonde og blei utdanna som lærar ved Tromsø seminar. Som mange andre med same bakgrunn kom han til Kristiania som lærar på 1860-talet. Dei fleste nordlandslærarane ...
  • Jødisk mangfold i norske KRLE-lærebøker? 

   Herberger, Tyson; Aschim, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I hvilken grad kommer mangfoldet innen jødedommen til uttrykk i norske lærebøker i KRLE? Artikkelen undersøker framstillingen av jøder og jødedom i tre mye brukte læreverk for grunnskolens ungdomstrinn, med utgangspunkt i ...
  • Komplekse rom og mangeartede steder: Religion og interdisiplinære kontekster 

   Sæther, Knut-Willy; Aschim, Anders (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   This article maps out the complexity of the phenomena and concepts space and place, with a special focus on religious studies and related disciplines. We start by identifying core elements in the so-called ‘spatial turn’ ...
  • Koranen «her inn» og «der ute»: En kvalitativ undersøkelse av tilnærminger til religiøse skrifter i formell og ikke-formell opplæring 

   Markeng, Synnøve (Ph.d.-avhandling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;39, Doctoral thesis, 2024)
   Sammendrag norsk: Elever som deltar i en trosopplæring på sin fritid kan lære om religiøse skrifter både i en religiøs og i en ikke-religiøs kontekst. Det vil si at de møter det samme skriftet, men innenfor ulike rammer ...
  • Luther and Norwegian Nation-Building 

   Aschim, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In most Protestant countries, the Reformation was closely connected to the development of vernacular languages and literatures. In Norway under Danish rule, this was not the case. Only in the 19th century, during the ...
  • Luther i læreboka: Luther-bildet i grunnskolens lærebøker – kontinuitet og endring 

   Aschim, Anders (Chapter, 2019)
   Korleis har Martin Luther vore framstilt i norske religionslærebøker for grunnskolen? Artikkelen undersøker Luther-biografiane i eit breitt utval lærebøker gjennom ulike skolehistoriske epokar, både tekst og bilde, spør ...
  • Magnus Brostrup Landstad, 1802–1880 

   Aschim, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I denne artikkelen skisseres konteksten for og prosessen fram mot utgivelsen av Magnus Brostrup Landstads Kirkesalmebog (1870). Deretter undersøkes Landstads egen forståelse av sin rolle som gjendikter. Til slutt illustreres ...
  • Når Jesus tar til gatene: Katolske Corpus Christi-prosesjoner i norske byrom 

   Kleive, Hildegunn Valen; Aschim, Anders; Erdal, Marta Bivand; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   Religious processions in secular urban spaces are a growing phenomenon that has received limited public attention in Norway. In this country, the Roman Catholic Church is a large and culturally diverse religious minority. ...
  • Ordmusikken. Ivar Mortensson-Egnund som bibelomsetjar 

   Aschim, Anders (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   As a journalist, poet, playwright and Bible translator, the Norwegian theologian Ivar Mortensson-Egnund (1857–1934) was an important figure in the Norwegian nynorsk language movement. Mortensson translated about a third ...