• «Eit senter for forsking i samtid og kyrkje»? Evaluering av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 

   Halvorsen, Lars J.; Aschim, Anders (Skriftserien;28/2019, Research report, 2019)
   Rapporten er en evaluering av KIFO, Institutt for kirke, religions‐ og livssynsforskning. Oppdaget er å undersøke hvordan KIFO har lykkes med å realisere målsettingene i sitt mandat, tatt i betraktning sin størrelse og ...
  • «En idealistisk socialist». Andreas Johnsson (1835−1914) 

   Aschim, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Andreas Johnsson (1835−1914) var son til ein nordlandsk fiskarbonde og blei utdanna som lærar ved Tromsø seminar. Som mange andre med same bakgrunn kom han til Kristiania som lærar på 1860-talet. Dei fleste nordlandslærarane ...
  • Jødisk mangfold i norske KRLE-lærebøker? 

   Herberger, Tyson; Aschim, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I hvilken grad kommer mangfoldet innen jødedommen til uttrykk i norske lærebøker i KRLE? Artikkelen undersøker framstillingen av jøder og jødedom i tre mye brukte læreverk for grunnskolens ungdomstrinn, med utgangspunkt i ...
  • Luther and Norwegian Nation-Building 

   Aschim, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In most Protestant countries, the Reformation was closely connected to the development of vernacular languages and literatures. In Norway under Danish rule, this was not the case. Only in the 19th century, during the ...
  • Luther i læreboka: Luther-bildet i grunnskolens lærebøker – kontinuitet og endring 

   Aschim, Anders (Chapter, 2019)
   Korleis har Martin Luther vore framstilt i norske religionslærebøker for grunnskolen? Artikkelen undersøker Luther-biografiane i eit breitt utval lærebøker gjennom ulike skolehistoriske epokar, både tekst og bilde, spør ...