• Art Nouveau som inspirasjon i skapende arbeid : Design og idéutvikling 

   Fjeldstad, Walborg; Austnes, Lars (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten er en del av et prosjekt, et FoU-arbeid som blir gjennomført ved Kunst og håndverk 1,5 vekttall, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken ...
  • Blikk på hode og hatt 

   Fjeldstad, Walborg (Høgskolen i Hedmark - Notat;01/2002, Working paper, 2002)
   Rapporten gir en kort oversikt over hodeutsmykking og bruk av hodeplagg gjennom ulike perioder i stilhistorien, samt studenters eget skapende arbeid som svar på tilegnet teoretisk og praktisk kunnskap om temaet. L – 97 ...
  • Idé, form og design. Art Nouveau som innfallsvinkel til skapende arbeid 

   Fjeldstad, Walborg (Notat;03/2003, Working paper, 2003)
   Dette notatet er en del av et prosjekt, et FoU-arbeid som blir gjennomført ved Kunst og håndverk 1, 5 vekttall, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad ...
  • Tankeverk – skaperverk – byggverk 

   Austnes, Lars; Fjeldstad, Walborg (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten er en del av et FoU-arbeid som er gjennomført ved Høgskolen i Hedmark (LUNA), Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap. Arbeidet i denne del av prosjektet bygger på Rapport nr. 9 – 2007, «Tankeverk – ...
  • Tankeverk – skaperverk – byggverk 

   Fjeldstad, Walborg (Rapport, Research report, 2007)
   Norsk: Dette arbeidet er en del av et prosjekt, et Fou- arbeid som er gjennomført ved Høgskolen i Hedmark, Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad kunnskap ...
  • Tankeverk – skaperverk – byggverk : inntrykk fra en studietur om kultur og bolig hos noen folkestammer i Namibia. 

   Fjeldstad, Walborg (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2010)
   Norsk: Rapporten er en oppsummering av inntrykk og informasjon etter en studietur i Namibia der hensikten var å få et innblikk i hvordan noen utvalgte folkestammer lever og bygger sine tradisjonelle hytter. Namibia ble ...