• «Fra jeg til vi» : Læring skulder ved skulder 

   Dolva, Anne Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Lindstad, Marte Ørud; Wangensteen, Sigrid (Arbeidsnotat;221/2017, Report, 2017)
   Denne rapporten dekker et arbeid som har pågått fra 2013 til 2017. Det startet med en idé om å prøve ut felles praksisstudier for studenter fra tre profesjonsutdanninger for å finne ut hvilket læringspotensial som lå i ...
  • Rasch analysis of the Norwegian version of the Occupational Balance Questionnaire in a sample of occupational therapy students 

   Bonsaksen, Tore; Lindstad, Marte Ørud; Håkansson, Carita; Wagman, Petra; Cordier, Reinie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background. Recently, the Occupational Balance Questionnaire developed in Sweden was translated into Norwegian. No studies to date have examined the measurement properties of the Norwegian version of this questionnaire. ...
  • Tverrprofesjonell samarbeidslæring : «Skulder ved Skulder» : Et pilotprosjekt. 

   Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (Arbeidsnotat;, Working paper, 2016)
   tråd med samhandlingsreformens intensjon med å forberede tverrprofesjonell yrkesutøvelse i tjenestene ble det etablert et samarbeid mellom høgskolene i Hedmark og Oppland. Dette arbeidsnotatet handler om erfaringene som ...