• Black Screens From problem to something useful? 

   Hermanrud, Inge; Wedum, Gunhild; Syversen, Trine Lovold; Myklebø, Sigrid; Lervik, Monica Johannesen; Madsbu, Jens Petter; Hole, Åse Storhaug (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In this article, we ask the question: Why do students choose to turn their cameras off during online teaching? We discuss this issue from the perspective of adaptive structuration theory and media richness theory. We use ...
  • Det gode spørsmål 

   Madsbu, Jens Petter; Thomassen, Åse (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Med dette notatet ønsker vi å belyse viktigheten av å stille gode spørsmål. Vårt mål er at studenter skal øve opp evnen til å stille spørsmål, for deretter å kunne formulere hypoteser som lar seg operasjonalis ...
  • Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler: Sluttrapport fra et NAV FoU-prosjekt 2017-2020 

   Bergum, Svein; Fugletveit, Ragnhild; Hermanrud, Inge; Lofthus, Ann-Mari; Madsbu, Jens Petter; Øvrelid, Bjarne (Skriftserien;10/2020, Research report, 2020)
   Dette er sluttrapporten fra et FOU-prosjekt finansiert av NAV sin Kunnskapsavdeling. Hovedproblemstillingen for prosjektet er: «Hva er suksessfaktorer og utfordringer ved implementering av NAVs kanalstrategi?» Prosjektets ...
  • Digital undervisning og annen digital samhandling under covid-19, hva er lært, og hva bør utvikles videre? 

   Madsbu, Jens Petter; Hole, Åse Storhaug; Myklebø, Sigrid; Syversen, Trine Løvold; Wedum, Gunhild; Hermanrud, Inge; Lervik, Monica Johannesen; Strand, Mona (Skriftserien;20/2021, Research report, 2021)
   Formålet med studien er å kartlegge studentenes opplevelse av egen studiesituasjon og læringsutbytte under nedstengningen på grunn av covid-19 i perioden medio mars til medio juni 2020. Mer presist er hensikten med studien ...
  • Gjørv-kommisjonen: Nasjonal terapi og forvaltningspolitisk legitimitet 

   Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   22. juli-kommisjonens rapport ble møtt med noe nær samstemt begeistring i media, fra høringsparter og i det politiske miljøet da den ble lansert i 2012. Rapporten framsto som grundig og ærlig, men etter nærlesing i enkelte ...
  • Hvordan etablere vitenskaplig kunnskap om samfunnet? 

   Madsbu, Jens Petter (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Hvordan skal vi kunne si noe allment om verden vi lever i på bakgrunn av studier av spesifikke forhold? Hvordan kan vi for eksempel påstå at vi har etablert vitenskapelig kunnskap på bakgrunn av å ha snakket med noen? ...
  • «I verdens rikeste land»: Festskrift til Knut Gabrielsen 

   Madsbu, Jens Petter; Pedersen, Mona (Book, 2011)
   Forord: Hemmeligheten - et forord. I det knappe året vi har jobbet med denne bokutgivelsen, har den gått under benevnelsen «Hemmeligheten». Fagmiljøet ved Høgskolen i Hedmarks Institutt for organisasjon og ledelse har ...
  • Realisme og relativisme innenfor sosial konstruktivisme 

   Madsbu, Jens Petter (Notat (Høgskolen i Hedemark), Working paper, 2004)
   Norsk: I foreliggende notat ønsker jeg å drøfte relevansen og fruktbarheten av begrepet sosial konstruktivisme for empiriske teknologistudier innen temaet «Digital kommunikasjon i tjenesteformidling» – et doktorgradsprosjekt ...
  • Samfunnsforskning i verdens rikeste land 

   Madsbu, Jens Petter; Pedersen, Mona (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Tittelen på denne antologien, I verdens rikeste land, kan fremstå som en floskel, et surt oppstøt eller et uttrykk for en grunnleggende kritikk av tiden vi lever i. Utsagnet kommer gjerne fra den som vil beklage seg over ...
  • Sosial konstruksjon av teknologi : konstruktivistisk perspektiv på teknologianvendelse og -utvikling, eksemplifisert ved SMS 

   Madsbu, Jens Petter (Notat (Høgskolen i Hedemark), Working paper, 2004)
   Norsk: Teorien om sosial konstruksjonisme antar at individers og samfunnets oppfattelse og forståelse av hva som er virkelig og sant, i seg selv er et produkt av individers og sosiale gruppers sosiale interaksjon. Det å ...