• Den planlagte miljøterapeutiske samtalen – delrapport i Miljøterapiprosjektet 

   Nysveen, Kari; Nordby, Kjell; Veisten, Kari; Granerud, Arild (Høgskolen i Hedmark - Rapport;08/2009, Research report, 2010)
   Norsk: Miljøterapiprosjektet er et forskningssamarbeid mellom Sykehus Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern og Høgskolen i Hedmark. Denne studien er utviklet i samarbeid med en av enhetene som er med i miljøterapiprosjektet. ...
  • Miljøterapiprosjektet : mål og verdigrunnlag 2 

   Nysveen, Kari; Hagen, Eva Karin; Granerud, Arild; Nordby, Kjell (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Sykehuset Innlandet, Divisjon psykiatri, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering tok initiativ til et samarbeid med Høgskolen i Hedmark om Miljøterapiprosjektet. Dette notatet er første del av dette ...
  • Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse 

   Nordby, Kjell; Kjønsberg, Kari; Hummelvoll, Jan Kåre (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne studien er fase 2 i prosjektet: «Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse». Studien er et samarbeid mellom Divisjon psykiske helsevern, Avdeling for ...
  • Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse 

   Nordby, Kjell; Kjønsberg, Kari; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Denne studien er en del av forskningsprosjektet: «Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse.» Studien er et samarbeid mellom Divisjon psykiske helsevern, Avdeling ...