• ePortfolio som en mer integrert del av et studium: en aksjonsbasert tilnærming 

   Skyttermoen, Torgeir (Forskningsrapport;149, Research report, 2011)
   Digitale medier har endret mange former for kommunikasjon og måter å presentere materiale på. Digitale kompetansemapper, også kalt ePortfolio, har til hensikt å skulle gi studenter muligheten til å presentere både faglige ...
  • ePortfolio som en mer integrert del av et studium: en aksjonsbasert tilnærming 

   Skyttermoen, Torgeir (Forskningsrapport;149, Research report, 2011)
   Digitale medier har endret mange former for kommunikasjon og måter å presentere materiale på. Digitale kompetansemapper, også kalt ePortfolio, har til hensikt å skulle gi studenter muligheten til å presentere både faglige ...
  • Innovasjoner i det offentlige: styrer i statlige forvaltningsorgan 

   Skyttermoen, Torgeir (Forskningsrapport;148, Research report, 2011)
   Artikkelen undersøker hvorvidt innovasjonslitteraturen bidrar med vesentlige innsikter knyttet til organisasjonsutforming i offentlige organisasjoner, konkretisert gjennom bruk av styrer i statlige forvaltningsorgan. Gjennom ...
  • Innovasjoner i det offentlige: styrer i statlige forvaltningsorgan 

   Skyttermoen, Torgeir (Forskningsrapport;148, Research report, 2011)
   Artikkelen undersøker hvorvidt innovasjonslitteraturen bidrar med vesentlige innsikter knyttet til organisasjonsutforming i offentlige organisasjoner, konkretisert gjennom bruk av styrer i statlige forvaltningsorgan. Gjennom ...
  • En narrativ beretning om et prakademisk utviklingsarbeid: Profileringsdokument 

   Skyttermoen, Torgeir (Forskningsrapport;, Research report, 2013)
   En viktig målsetning for studier innen høyere utdanning er at de skal være relevante slik at studentene er rustet til å møte arbeidsliv og videre lærings- og utviklingsbehov. Mange aktører etterlyser et større innslag ...
  • Verdiskapende prosjektledelse og Prosjekt-SOLA 

   Skyttermoen, Torgeir (Arbeidsnotat;, Working paper, 2014)
   Dokumentet som foreligger her, er et «Working Paper», altså et stykke arbeid i prosess. Det er særlig to aspekter som gjør at dette er et underveisarbeid. Jeg er sammen med førsteamanuensis på BI - Anne Live Vaagaasar – ...