Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEgeberg, Kristoffer
dc.date.accessioned2011-09-02T11:03:23Z
dc.date.available2011-09-02T11:03:23Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132051
dc.description.abstractI denne prosjektoppgaven undersøkes det om sentrale føringer, planverk, styringsdokumenter og normer knyttet til krisekommunikasjon i politidistriktene samsvarer med gjeldende kommunikasjonsfaglige teorier om bred og prosessorientert krisekommunikasjon. Videre undersøkes det hvorvidt utføringen av krisekommunikasjon i politiet samsvarer med beredskapsplanverket, og de forventningene samfunnet har til oppgaven. Det avdekkes uheldig diskrepans knyttet både til den kommunikasjonsteoretiske forankringen i politiets beredskapsplanverk, og til dels stor mangel på overenstemmelse mellom måten politidistriktene planlegger sin krisehåndtering, og hvordan de gjennomfører den. Det pekes på et misforhold mellom de forventninger samfunnet og politiet selv har til krisehåndtering, og de forventningene det legges opp til i planverket. Det fremmes avslutningsvis noen forslag på hvordan organiseringen av krisekommunikasjon i politidistriktene kan unngå uheldig diskrepans mellom teori, planverk og praksis.en_US
dc.subjectkrisehåndteringen_US
dc.subjectkrisekommunikasjonen_US
dc.subjectberedskapsplanverken_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectprosessorienteringen_US
dc.titleManglende overenstemmelse i politidistriktenes krisekommunikasjonen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber36en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel