Show simple item record

dc.contributor.authorLøberg, Nan Rognerud
dc.contributor.authorGaasø, Nina
dc.date.accessioned2013-10-22T11:35:57Z
dc.date.available2013-10-22T11:35:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132071
dc.descriptionÅrsstudium i krisehåndtering, 2013. Lagt ut med tillatelse.no_NO
dc.description.abstractInnledning: Samhandlingsreformen er en stor og omfattende reform som berører alle deler av norsk helsevesen. Den ble startet innført 1. januar 2012, og skal etter planen bli gradvis innført over en fireårsperiode. Samhandlingsreformen ble først kjent allerede våren 2009 gjennom stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) og i denne stortingsmeldingen går det frem at samhandlingsreformen er en reform med store og omfattende mål. Reformens hovedmål er enkelt og greit at fremtidens generasjoner også skal kunne oppleve en bærekraftig norsk velferdsstat. Samhandlingsreformen er altså en reform på linje og størrelse med reformen innenfor NAV og den mye omtalte pensjonsreformen. Vi er to sykepleiere, med relativt lik bakgrunn i forhold til utdannelse, som har havnet på hver vår side innenfor norsk helsevesen. En av oss jobber i spesialisthelsetjenesten og den andre i kommunehelsetjenesten, og det er nettopp disse og samhandlingen mellom dem denne reformen tar for seg. Vi har derfor opplevd samhandlingsreformen fra et ulikt ståsted, og har dermed forskjellige erfaringer vedrørende denne reformen. Samhandlingsreformen ble derfor et naturlig valg av utgangspunkt for en oppgave, siden det også vil hjelpe oss i vårt daglige virke å sette seg inn i denne omfattende og til tider innviklede reformen. Selv om samhandlingsreformen som sagt har vært offentlig kjent siden 2009, har ikke ”vi på gulvet” vært kjent med hvilket omfang dette har hatt og hvordan dette vil påvirke vår hverdag. I denne oppgaven vil vi se nærmere på hva samhandlingsreformen faktisk er, hvilke mål den har og hvordan disse målene skal nås. Vi har sett på fordeler og eventuelt ulemper en så omfattende reform fører med seg, samt at vi har sett på risikoen ved å sette i gang en så omfattende og nytenkende reform. Hvem er det som løper risikoen, er det kommunene, sykehusene eller pasientene. I denne oppgaven har vi ingen egen del med drøfting, vi har derimot gjennom hele oppgaven drøftet emnene vi tar opp. Dette har vi gjort fordi vi ville ha en mer levende oppgave med drøfting, fakta om reformen og teori om hverandre. Selv om vi som sykepleiere burde sitte midt i smørøyet for å kunne legge ut i det vide og brede om en reform som omhandler vårt yrke og daglige arbeidsliv, følte vi at vi begynte ganske på bar bakke i forhold til emnet. Vi har fått enkelte informasjonsskriv fra helsedirektoratet, hvor noe av innholdet i reformen blir klargjort, men hvordan det vil påvirke hverdagen vår står det lite om. Derfor har også vi, som de fleste andre fått det meste av vår forhåndskunnskap gjennom medienes dekning av reformen og gjennom fagblader som Sykepleien.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsamhandlingsreformenno_NO
dc.subjectvelferdstatenno_NO
dc.subjectNAVno_NO
dc.subjecthelsevesenetno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectlitteraturstudiumno_NO
dc.titleSamhandlingsreformenno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber24 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record