Show simple item record

dc.contributor.authorTande, Liz Marina
dc.date.accessioned2012-09-24T11:26:41Z
dc.date.available2012-09-24T11:26:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132179
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å søke og finne svar på om tvangsbehandling kan være en ressurs, og i så fall på hvilken måte det kan være det. Jeg presenterer hva tvungent psykisk helsevern innebærer, og hvordan lovverket knyttet til dette kan benyttes. Jeg vil belyse noen etiske dilemmaer og menneskesyn som er aktuelle innenfor dette temaet. Jeg setter flere etiske teorier opp mot hverandre, og drøfter hva de ulike perspektivene representerer for pasienten. Jeg velger å se på alternative måter å møte pasientens behov, som kan være av betydning for et godt samarbeid. Pasientens opplevelser av behandling og møter med helsepersonell beskrives. Jeg presenterer en case, som jeg vil bruke underveis i drøftingen, som eksempel for de etiske teoriene. Oppgaven avsluttes med en konklusjon, hvor jeg viser hvilke etiske dilemmaer som kan oppstå ved tvangsbehandling, og mine refleksjoner omkring pasientens opplevelser, og hvilke tiltak som kan bidra til en humanistisk tilnærming til pasienten. Mine refleksjoner er fundamentert i sykepleieetisk tenkning, fordi dette er min faglige bakgrunn og forståelse. Jeg har valgt å gjennomføre en litteraturstudie som metode for å innhente informasjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttvungent psykisk helsevernno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjecttvangsbehandlingno_NO
dc.subjecthuman rightsno_NO
dc.subjectcoercive treatmentno_NO
dc.subjectdignityno_NO
dc.subjectusers’ perspectiveno_NO
dc.subjectprofessional judgementno_NO
dc.titleTvang som ressurs?no_NO
dc.title.alternativeTeoretiske perspektiver på psykiatrisk sykepleieno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber29no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record