• Maritim sikkerhet i Trondheimsfjorden 

      Lyså, Øyvind (Others, 2012)
      Denne oppgaven er basert på erfaringer fra evakueringsøvelse med M/S Korsfjord i Trondheim 20.oktober 2011. I tillegg så er andre relevante hendelser med maritim tilhørighet tatt med i oppgaven. En i utgangspunktet godt ...