Show simple item record

dc.contributor.authorEgeberg, Kristoffer
dc.contributor.authorSætheren, Thomas Stang
dc.contributor.authorTorgersen, Stig Ole
dc.contributor.authorSolheim, Espen
dc.contributor.authorBjørnerud, Christine
dc.date.accessioned2012-08-13T09:19:53Z
dc.date.available2012-08-13T09:19:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132192
dc.descriptionHalvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap, 2012no_NO
dc.description.abstractPolitiet har rollen som leder og koordinator av mange kriser, og politiets planer danner derfor grunnlag for mange andre aktørers planverk. Prosjektet viser at politiet har et godt planverk i sin dokumentasjon, kalt ”Politiets Beredskapssystem” (PBS). Til tross for et godt planverk, viser det seg at store deler av politiet velger å operere etter andre prosedyrer og mønstre når kriser oppstår - selv om det er metoder fra planverket som øves. Dette medfører usikkerhet og frustrasjon hos flere samarbeidspartnere. Vi har dokumentert at den vesentligste forskjellen ligger i hvorvidt politiet setter stab eller ikke. Når politiet etablerer stab, opprettes det et formalisert rom for andre samarbeidspartnere. Dette mangler når stab ikke opprettes. Savnet av et formelt samvirkefora er spesielt tydelig når politiet opererer som leder for redningstjenesten gjennom lokal redningssentral (LRS). At politiet finner andre metoder viser seg ikke nødvendigvis å være negativt. Vi har avdekket at politiets faktiske organisasjonsmodell i mange tilfeller kan være vel så effektiv innenfor de gitte ressursrammene. Gjennom prosjektet anbefaler vi politiet å ta en opprydding i sitt planverk, slik at det er i samsvar med faktisk utøvelse av politiets rolle som leder og koordinator av offentlig krisehåndtering.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectPBSno_NO
dc.subjectpolitiets beredskapssystemno_NO
dc.subjectLRSno_NO
dc.subjectlokal redningssentralno_NO
dc.subjectmetoderno_NO
dc.subjectorganisasjonsmodellerno_NO
dc.subjectressurserno_NO
dc.subjecteffektivitetno_NO
dc.subjectplanverkno_NO
dc.subjectkrisehåndteringno_NO
dc.subjectpolitino_NO
dc.titleManglende samsvar mellom teori og praksis i politidistriktenes krisehåndteringno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO
dc.source.pagenumber48 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record