Show simple item record

dc.contributor.authorBerntsen, Espen
dc.contributor.authorFinneid, Astrid
dc.contributor.authorKnutsen, Kjell
dc.contributor.authorRingsbu, Thor Kristian
dc.date.accessioned2012-08-27T10:08:38Z
dc.date.available2012-08-27T10:08:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132198
dc.descriptionProsjektoppgave i risiko, sårbarhet og beredskap, 2012no_NO
dc.description.abstractI denne prosjektoppgaven har vi valgt å ta utgangspunkt i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). 1 januar 2010 trådte bestemmelsen om kommunal beredskapsplikt i kraft. Forskrift om kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldene fra 7. oktober 2010. I februar 2012 kom veiledningen til forskrift. Den nye loven med tilhørende forskrift og veiledning setter på sitt vis standarder for kommunens arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap Vi har alle stillinger i kommune og fylke som innebærer at temaet berører oss på forskjellig vis. Dette er også bakgrunnen for at vi går på studiet: ”Risiko, sikkerhet og beredskap” ved Høgskolen i Hedmark, avd. Rena. Vi har valgt å gå litt dypere inn temaet for å finne ut hva dette betydde i praksis for kommunen. I begynnelsen av arbeidet med oppgaven så vi fort at vi måtte begrense oppgaven til å konsentrere seg om en kommune, vi valgte en av de største kommunene i Hedmark som vår eksempelkommune. Erfaringene fra vårt daglige virke samt det skriftlige materialet som var tilgjengelig, danner grunnlaget for denne oppgaven. Vi har drøftet flere problemstillinger kommunen kan stå overfor i forhold til arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Oppgaven er begrenset til beredskapsplanlegging, gjennomføring og ledelse.Problemstillingen med oppgaven er å peke på hvilke utfordringer kommunen får ved innføring av Sivilbeskyttelsesloven. Dette har vi begrenset til beredskapsplanlegging, gjennomføring, og ledelse. Målet er å sette fokus på disse tre momentene, og se hvordan dette kan påvirke arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap i vår eksempelkommune. Prosjektoppgaven er i hovedsak gjennomført basert på pensumlitteratur benyttet gjennom hele studiet innen risiko, sårbarhet og beredskap, i tillegg til forelesningsnotater og empiriske betraktninger. Mye av innholdet er basert på erfaringer gjort gjennom våre ansettelsesforhold hos kommune og fylkesmann. I tillegg er oppgavens omfang og realitet diskutert med fagpersonell og kollegaer ved disse organisasjonene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectLov om kommunal beredskapspliktno_NO
dc.subjectsivile beskyttelsestiltakno_NO
dc.subjectsivilforsvaretno_NO
dc.subjectsivilbeskyttelseslovenno_NO
dc.subjectkommunerno_NO
dc.subjectkommunal sektorno_NO
dc.titleLov om kommunal beredskapsplikt og arbeid med beredskap innenfor kommunal sektorno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber46 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record