• Å realisere tilpasset opplæring gjennom litteraturundervisning. 

      Ødegård, Kristine (Master thesis, 2015)
      Norsk: Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som har som formål å utvikle forståelsen av litteraturundervisning i engelskfaget. Videre er håpet at denne forståelsen vil kunne gi grunnlag for refleksjoner omkring ...