• Fremmer horisontal samhandel kostnadsbevissthet 

   Aske, Anne Marte; Tømmerås Tuvmarken, Sanna (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven tar for seg produktivitet og effektivitet i offentlige organisasjoner. Formålet med oppgaven er å få større innsikt og forståelse for det systemet Forsvaret benytter ved kjøp og salg av interne tjenester. ...
  • Hva er nytteverdien av medarbeidersamtalen i en norsk kommune? 

   Lindeberg Solheim, Siv Alice; Van Nguyen, Ayla (Master thesis, 2016)
   Problemstilling: «Hva er nytteverdien av medarbeidersamtalen i en norsk kommune?»
  • Takk for møtet - om møtevirksomheten i en statlig etat 

   Holm, Trine Anderdal (Master thesis, 2011)
   Masteroppgaven omhandler et tema som jeg lenge har ønsket å forske på - møtevirksomhet i en statlig etat. Jeg fremsetter tidlig i oppgaven fire problemstillinger: 1. Hvordan oppfatter etatens ledergruppe effektiviteten i ...