• Bortskjemt og forsømt 

   Eriksen, Thea Kamfjord (Master thesis, 2019)
   I 2018 foreslo regjering at det skulle bevilges 100 millioner kroner over Statsbudsjettet, under budsjettposten «Ungdomsinnsats» (arbeids- og sosialdepartementet, 2017-2018 s.15). Formuleringer i budsjettposten viser at ...
  • Yrkesutdanning : ikke for hvem som helst 

   Gunnufsen, Mirjam Harr (Master thesis, 2018)
   Retten til videregående opplæring er en grunnmur i det norske utdanningssystemet. Da den ble innført med Reform-94 var det for å gi alle som fullfører grunnskolen et tilbud om opplæring som gir studiekompetanse og/eller ...