• Eldres erfaring med hverdagsrehabilitering 

   Behsodi, Hosein (Master thesis, 2019)
   Sammendrag på Norsk Bakgrunn: Eldre med sammensatte sykdommer har økende behov for helsetjeneste fra hjemmesykepleie for å kunne bo lengre i sitt eget hjem. Hverdagsrehabilitering er en relativ ny tjeneste i kommune ...
  • Å leve med ulver tett på: En kvalitativ studie fra et ulvedistrikt 

   Øverby, Ann Kristine (Master thesis, 2019)
   Norsk sammendrag Hensikt: Å utdype forståelsen og få økt kunnskap om hvordan det kan være å leve tett på ulven i et ulvedistrikt. Teoretisk forankring: materialet er sett i lys av fenomenologisk-hermeneutisk tenkning. ...