• La elevene prøve og oppleve selv for å lære. 

   Faid, Barkahoum (Master thesis, 2015)
   Norsk: Denne masteroppgaven handler om hvordan fag- og yrkesopplæring bør legges opp for at elevene skal oppnå den kompetansen som næringslivet og samfunnet trenger. Bakgrunnen for studien er utfordringer som utdanningen ...
  • Studietilbuds livsløp. Hvordan kan beslutninger påvirke det endelige utfallet? 

   Bue, Harald Eivind; Olsen, Lars Terje (Master thesis, 2011)
   Utvikling av utdanningssystemet er av mange ansett å være blant samfunnets viktigste oppgaver. Utdanningsspørsmål har betydelig politisk oppmerksomhet. Systemet er da også gjenstand for stadige endringer, større og mindre. ...