Show simple item record

dc.contributor.authorFaye-Schøll, Erik
dc.date.accessioned2009-12-04T12:26:15Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132219
dc.description.abstractAfter the hunting season of 2006 I through questionnaires studied the individual satisfaction of 1 803 ptarmigan (Lagopus lagopus) hunters in 23 different areas with estimated ptarmigan densities. When asked, the hunters answered that it was most important to see many ptarmigan, beautiful scenery and to hit well, but it was least important to bag many birds. In spite of this, the satisfaction increased with number of shot ptarmigan. When the number increased from 0 to 4 bagged ptarmigan per day, the satisfaction increased from 47 to 87 %. Probably, shot birds are more the result of a good hunt than the aim of one. There was a small and not significant (p = 0.07) increase in satisfaction when the density increased from 6 to 27 ptarmigan per km2• The number of ptarmigan shot per hunter and day was not related to the ptarmigan density in the area. Overall satisfaction was also affected by factors indicating that the hunter did plan and prepare the hunt early. These factors, applying early for permit and use the same area from year to year, did increase the satisfaction. Two other factors that involved sportsman's skills, namely hunting with pointing dogs and participating in shooting competitions, did decrease the satisfaction. This is probably because of higher expectations to oneself and the dog when being active throughout the year. Hunters that bagged other species next to ptarmigan were more satisfied. Overall satisfaction was related to the hunter's perception of terrain quality and crowding, and satisfaction decreased with the hunter's age. / Etter jaktsesongen 2006 undersøkte jeg, på bakgrunn av spørreskjemaer, den opplevde tilfredsheten till 803 rypejegere (Lagopus lagopus) i 23 forskjellige omrader med målt rypetetthet. Jegerne oppga at de syntes det viktigste var a se mange ryper, vakkert terreng og å skyte godt, mens det var mindre viktig å få stor fangst. Til tross for dette øker tilfredsheten med antall ryper som ble skutt. Når dette tallet øker fra 0 til 4 skutte ryper pr dag, øker tilfredsheten fra 47 til 87%. Antakelig er skutt fugl mer et resultat av en god dag på jakt enn formålet med jaktturen. Det er en liten og ikke signifikant (p=O.07) økning i tilfredsheten når rypetettheten oker fra 6 til 27 ryper per km2. Antallet ryper skutt per dag har ikke statistisk sammenheng med rypetettheten i omradet. Generell opplevd tilfredshet påvirkes også av faktorer som indikerer at jegeren planlegger jakta i god tid og forbereder seg godt. Disse, som er tidlig søking om jaktrett og det å jakte i samme område år etter år, øker opplevd tilfredshet. To andre faktorer, mer knyttet til et konkurranseaspekt, nemlig jakt med stående fuglehund og deltakelse i konkurranseskyting, reduserer den opplevde tilfredsheten. Dette henger antakelig sammen med høye forventninger til seg selv og til hunden. Jegere som skjøt annet vilt i tillegg til rype var generelt mer tilfredse. Generell tilfredshet øker med jegerens oppfatning av terrengets egnethet, og reduseres med jegerens alder og med høy tetthet av jegere. Fangst per dag henger ikke sammen med målt tetthet av ryper. Daglige bag-limits for a bevare rypebestanden er bare nødvendig der tellingene viser lav tetthet. Ettersom jegerne, ved alle målte tettheter, har et lavt gjennomsnittlig uttak, må en bag-limit settes ekstremt lavt for å ha effekt. Når tilfredsheten øker sterkt i samsvar med antall skutte ryper per dag, vil så lave bag-limits redusere jegernes muligheter til å ha en fullt ut tilfredsstillende jakt, og dermed minske den opplevde verdien av jakta.en
dc.format.extent1361373 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectjakten
dc.subjecttilfredsheten
dc.subjectryperen
dc.subjectrypejakten
dc.titleHunters' satisfaction as affected by ptarmigan density and hunting practiceen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Other agricultural disciplines: 919en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record